Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Kdo spí, nehřeší.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kdo Lemma: kdo
  • spí Lemma: spát
  • nehřeší Lemma: hřešit

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že ve spánku není člověk vystaven pokušení a nemůže dělat nic špatného. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Lepší a funkční varia téhož zní: „V balíčku máš 12 bonbónů. Na každou hodinu jeden. Pokud tu kterou hodinu řekneš sprosté slovo, pak ti jeden bonbón sebereme.“ Tedy i když dítě ve vzteku opakuje jedno sprosté slovo, tak to nevydrží celý den, kromě toho jde odpoledne spát a jak známo ze starých učebnic morálky: Kdo spí, nehřeší, tedy jistě mu večer zůstanou alespoň dva bonbóny. http://klimes.mysteria.cz/clanky/psychologie/umenirodicovstvi.htm

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví