Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Kto spí, nehreší#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • kto Lemma: kto
  • spí Lemma: spať
  • nehreší Lemma: hrešiť

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že v spánku nie je človek vystavený pokušeniam a teda nemôže robiť nič zlé. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Toto príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje zreidkavo. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Čo ste to prišli hľadať ? — spýtal sa Andrej. Starec sa usmial. Znovu zažmurkal, potom si prstami pretieral oči, dupkal nohami, otriasal zo seba sneh. — Zápalky potrebujem, — povedal. Andrej vytiahol škatuľku, starý mu ju vzal a hneď si ju strčil do vrecka. — Ešte idem tuto, k Nietschneiderovi. V udiarničke mu visia bravčové rebrá a paprčky. No ja odrežem radšej zo šunky. — Naozaj? — čudoval sa Andrej. — Nietschneider už spí. — Pán môj! Kto spí, ten nehreší a kto nehreší, je svätý. Nerušme Nietschneiderovu svätosť ! No šunku stvoril boh na to, aby naše hriešne a reptavé ústa boli nasýtené. Vám darujem túto fujavicu. — Ukázal na tancujúci sneh. — Hľa! Ako plachta sa povlečie za vami a pozakrýva vaše zahnojené stopy. — Zamieril do Nietschneiderovej záhrady. Andrej šiel za ním. Pes začal brechať. Starý pobehol k nemu a čoskoro ho utíšil. Niekoľkokrát ho pohladil, potom odišiel k udiarni, z ktorej sa ešte trochu dymilo. Šikula, Vincent: Povetrie. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1968.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Ty, Gregor, zostaneš tu, a ja musím podľa rozkazu nášho delikventa k pánu kapitánovi doviesť — Napred!' zakričal na mňa, akoby ani kvapky zemianskej krvi v mojich žilách nekolovalo. Hľaďže, hľaď, pomyslel som si, aký ti je toto kokoš, a že vraj delikvent! Však som nikoho nezabil, boh ma vidí, hoci som vojak — však som spal, a kto spí, nehreší. To som ešte nepočul, že by bola kedy slávna sedria ((lat.) Vyšší (krajský) súd.) moju starú ako delikventku pred súd postavila, že v noci chrápe, ako čo by dosky pílil, a na to ani nemyslí, že som sa päť rokov trápil, kým som na to privykol. No dobre, mal som čisté svedomie a tak som sa čerta nebál, a pánboh ma zas opustiť nemohol; tak som s ním išiel, až ma zaviedol k pánu kaprálovi. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=514672492&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
V stoličnom dome trkotali medzi sebou, že ich ani čert nerozumel; ktosi povedal, že to vraj po maďarsky. Či reku po maďarsky, či nemecky, mne to všetko jedno; ja obidve reči síce dobre počujem, ale aj rovnako nerozumiem. Nuž ale, pravda, my roľníci všetko nemusíme vedieť. Pred voľbou všetci Slováci ako molčianska – ej, ba radšej turčianska – repa, a teraz – ani chýru ani slychu. Kto spí, ten nehreší. Pekne — krásne som pri tom vrelom – ale bolo aj teplo v sále – stolično — krajinskom rokovaní v kútiku za dverami usnul v Pánu. Moji kamaráti už ako kláty v rúbanisku okolo mňa chrápali – len raz zavolá pán Osvícený: „Ticho, roľníci, nespite tak hlasno, však pre vás ani rokovať nemôžeme! Keď sa o krajinské veci nestaráte, môžete radšej doma kvokať!“ – A to mal, pánubohuprisám, pravdu. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=515435771&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [word="spí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="spí" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="nehreší"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nehreší"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter