Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Komu není rady, tomu není pomoci.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • komu Lemma: kdo
  • není Lemma: být
  • rady Lemma: rada
  • tomu Lemma: ten
  • pomoci Lemma: pomoc

Význam(y)#

Přísloví obsahuje poznatek, že člověk, který nedá na dobře míněnou radu zkušenějšího, musí nést neblahé důsledky svého konání. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Komu není rady, tomu není pomoci: Australané se stále rádi opalují Sydney - Mnoho slunce a víkendy strávené poleháváním, jehož účelem bylo získat ideální oříškovou barvu kůže. Takto si Australanka Helen Lawtonová Frenchová pamatuje většinu letních dní prožitých v dětství. Uplynulo 20 let a Helen dnes patří k 280000 Australanům, kteří se léčí na rakovinu kůže. Mladá fronta DNES, 11. 12. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="rady"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="rady" {0,3 [word="pomoci"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pomoci"


Seznam všech přísloví