unbekannter Gast

Koně můžeš přivést k potoku, ale nemůžeš ho přinutit, aby pil. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • koně Lemma: kůň
  • můžeš Lemma: moci
  • přivést Lemma: přivést
  • potoku Lemma: potok
  • nemůžeš Lemma: moci
  • přinutit Lemma: přinutit
  • pil Lemma: pít

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že sice někomu můžeme pomoci radou či skutkem, ale v konečném důsledku záleží pouze na něm, jak a zdali vůbec nabídnutou pomoc využije, nutit ho nemůžeme. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví