Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • malé Lemma: malý
  • děti Lemma: dítě
  • velké Lemma: velký
  • starosti Lemma: starost

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že největší problémy rodičů s dětmi nastávají až v době, kdy děti začínají dospívat a hledají si svou životní cestu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. To mi říkala vždycky moje maminka a já jsem jí moc nevěřila. Teprve nyní začínám chápat, co tím myslela. Dceři je již 25 let, je dospělá žena a já si o ni dělám větší starost, než když byla malá. Tenkrát jsem měla pocit, že mohu její život ovlivňovat, ale dnes jsem bezradná a veškeré mé snažení je asi spíše na škodu. Ovdověla jsem, když dcerce bylo pět let, a pak jsem ji vychovávala sama s pomocí obojích prarodičů. Právo, 20. 8. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
malé starosti


Seznam všech přísloví