Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • malé Lemma: malý
  • děti Lemma: dítě
  • velké Lemma: velký
  • starosti Lemma: starost

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že největší problémy rodičů s dětmi nastávají až v době, kdy děti začínají dospívat a hledají si svou životní cestu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Malé děti, malé starosti, velké děti, velké starosti. To mi říkala vždycky moje maminka a já jsem jí moc nevěřila. Teprve nyní začínám chápat, co tím myslela. Dceři je již 25 let, je dospělá žena a já si o ni dělám větší starost, než když byla malá. Tenkrát jsem měla pocit, že mohu její život ovlivňovat, ale dnes jsem bezradná a veškeré mé snažení je asi spíše na škodu. Ovdověla jsem, když dcerce bylo pět let, a pak jsem ji vychovávala sama s pomocí obojích prarodičů. Právo, 20. 8. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
malé starosti


Seznam všech přísloví