unbekannter Gast

Mnoho kuchařů přesolilo polévku.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • mnoho Lemma: mnoho
  • kuchařů Lemma: kuchař
  • přesolilo Lemma: přesolit
  • polévku Lemma: polévka

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje poznatek, že většinou nedopadne dobře to, v čem se angažuje a kde rozhoduje mnoho lidí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
A: Jakej to moh bejt krásnej park! Ale pak se šéfové začali střídat a každej měl svý geniální nápady jako dát skleník támhle pod stromy... - B: To víš, mnoho kuchařů přesolilo polévku. Čermák, F.: Slovník české idiomatiky a frazeologie 4. Výrazy větné. Praha: Leda, 2009.

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví