Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Mnoho kuchařů přesolilo polévku.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • mnoho Lemma: mnoho
  • kuchařů Lemma: kuchař
  • přesolilo Lemma: přesolit
  • polévku Lemma: polévka

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje poznatek, že většinou nedopadne dobře to, v čem se angažuje a kde rozhoduje mnoho lidí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
A: Jakej to moh bejt krásnej park! Ale pak se šéfové začali střídat a každej měl svý geniální nápady jako dát skleník támhle pod stromy... - B: To víš, mnoho kuchařů přesolilo polévku. Čermák, F.: Slovník české idiomatiky a frazeologie 4. Výrazy větné. Praha: Leda, 2009.

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví