unbekannter Gast

Úspěch má mnoho otců.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

  • Německy: Der Erfolg hat viele Väter. Doslovný překlad: Úspěch má mnoho otců.
  • Slovensky: Úspech má veľa krstných otcov.
  • Slovinsky: Uspeh ima veliko očetov.
  • Maďarsky:

Komponenty#

  • úspěch Lemma: úspěch
  • má Lemma: mít
  • mnoho Lemma: mnoho
  • otců Lemma: otec

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, podle níž se v případě úspěchu v nějaké činnosti k pozitivnímu výsledku hlásí více lidí, i ti, kteří k němu nepřispěli. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Ale to byla privatizace, kterou jste sjednal i vy sám! Mimochodem o tom, že jsem stál u zrodu této privatizace, se nikde moc nemluví, nehodí se to totiž do krámu. I když zásluhy za vznik Škoda Auto si dnes připisuje kdekdo. Úspěch má mnoho otců. Právo, 4. 10. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="úspěch"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="úspěch" {0,2 [lemma="otec"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="otec"


Seznam všech přísloví