Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Úspěch má mnoho otců.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

  • Německy: Der Erfolg hat viele Väter. Doslovný překlad: Úspěch má mnoho otců.
  • Slovensky: Úspech má veľa krstných otcov.
  • Slovinsky: Uspeh ima veliko očetov.
  • Maďarsky:

Komponenty#

  • úspěch Lemma: úspěch
  • má Lemma: mít
  • mnoho Lemma: mnoho
  • otců Lemma: otec

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, podle níž se v případě úspěchu v nějaké činnosti k pozitivnímu výsledku hlásí více lidí, i ti, kteří k němu nepřispěli. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Ale to byla privatizace, kterou jste sjednal i vy sám! Mimochodem o tom, že jsem stál u zrodu této privatizace, se nikde moc nemluví, nehodí se to totiž do krámu. I když zásluhy za vznik Škoda Auto si dnes připisuje kdekdo. Úspěch má mnoho otců. Právo, 4. 10. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="úspěch"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="úspěch" {0,2 [lemma="otec"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="otec"


Seznam všech přísloví