Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Najskôr práca, potom zábava. #

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • najskôr Lemma: skoro
  • práca Lemma: práca
  • potom Lemma: potom
  • zábava Lemma: zábava

Význam(y)#

Príslovie zdôrazňuje morálnu a etickú zásadu , že najskôr si treba splniť svoje povinnosti , až potom možno oddychovať. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často uvádza typickými introduktormi, ako Nenadarmo sa hovorí,... Ak sa však hovorí: Najprv práca, a až potom zábava. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Najskôr prácu, potom zábavu. [Doklad 4]

Najprv prácu, potom zábavu. Varianty majú objekt v akuzatíve.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Najprv práca, potom zábava Komponent najskôr (=erst) je nahradený variantom najprv (=zuerst)
[Doklad 6]

Najskôr práca,

zástupný komponent Slovný druh Komentár
a

a až
spojka Súvetné príslovie sa niekedy spája priraďovacími spojkami.
potom zábava. [Doklad 7]

Variantné komponenty#

  • najprv Lemma: najprv

Typické použitie v texte#

Príslovie sa najčastejšie vyskytuje vo svojej citátovej podobe v kontexte s rôznymi introduktormi, ako napr.: Podľa porekadla / zásady / hesla ... a pod. [Doklad 8] [Doklad 9]
Použitie s komplexnými zástupnými komponentmi
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
napr.
Zástupný komponent1
Zástupný komponent2
Zástupný komponent3
Slovný druh zástupného komponentu Komentár k zástupným komponentom
potenciálny komentár

Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Naša alma mater nám od 1. ročníka vštepuje zásadu: "Najskôr práca, potom zábava!" Výnimka však potvrdzuje pravidlo. Neúprosné bakalárske štátnice donútili tím tretiakov zorganizovať tradičné lámanie symbolov a s ním spojenú zábavu. Poľnohospodár. Dvojtýždenník Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Nitra: SPU 2004, roč. 49, č. 15.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Cudzích chlapov ti je ľúto a vlastnú ženu tlčieš. Mal si jej to vysvetliť. - Moje vysvetlenie neprijala. Vraj jej matka hovorila, že nesmie cudziemu chlapovi robiť slúžku. To ako mne. Tak pri veľkom upratovaní gruntujem i jej názor. Čo vám budem hovoriť. Fero je zásadový človek. Najprv práca potom zábava. Až keď ju vybil, až tak sa s radosťou pustila do umývania okien SME blog Čisté okná (fejtón)2005-09-21


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Tak ako ste sa minulý týždeň dozvedeli o angolských Vianociach, dnes si povieme niečo o angolskom Novom roku. Ako sa však hovorí, najprv práca a až potom zábava, takže o Angole sa najskôr niečo naučíme Východoslovenské noviny - Korzár 2000-12-28


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Ak sa poponáhľate, stihnete si ešte do večera pozrieť Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Lepšia slovenská tradícia hovorí, že najskôr prácu, potom zábavu. Čarnogurský, Ján: Cestami KDH. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2007.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):

Život je krátky. Čo potrebuje človek? Predovšetkým prácu a potom zábavu, a tej má okolo seba, čo srdce ráči, na každom kroku, len sa veseľte! Vilikovský, Ján: Slovo o autorovi a science fiction. In: Bradbury, Ray: Zlaté jablká slnka. Bratislava: Slovenský spisovateľ

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Čiže študenti, ktorých moria prednáškami a cvikami poobede, či už na ples pôjdu alebo nie, vyhrali. Ibaže by niektorým voľno neprináležalo, keďže majú výuku dopoludnia, a teda poslednú predplesovú šancu schytať posledné body zo zápočtových písomkových várok. Nenadarmo sa vravieva: Najprv práca, potom zábava. Východoslovenské noviny - Korzár 2003-09-26

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Pozor ale na vaše pracovné povinnosti, najprv práca, až potom zábava, taká je tá správna následnosť. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/11


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte ):
Najradšej by som sa pustil do srdca, ale možno by sme najprv mali urobiť ostatné, čo poviete? “ „ Podľa porekadla: Najprv práca, potom zábava? Cook, Robin: Kríza. Bratislava: Ikar 2007. 334 s. Preklad: Veronika Redererová.


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Uprednostňované heslo: „Najprv práca, potom zábava", sa dnes osvedčí len vtedy, ak sa do práce nebudete nútiť. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.11.2003

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="práca"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="práca" []{0,3 [word="potom"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="potom" {0,4 [lemma="zábava"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="zábava"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter