Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Nemcsak kenyérrel él az ember. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • nemcsak Lemma: nemcsak
  • kenyérrel Lemma: kenyér
  • él Lemma: él
  • ember Lemma: ember

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy az embernek nemcsak anyagi szükségletei vannak. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A kifejezés bibliai idézet (Máté 4: 4).


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához . [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem igével is. [Példa 7] [Példa 8] Ein optionaler Kommentar
Ez a kifejezés erdetibb, teljesebb változata, de a rövidebb forma a gyakoribb.

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Igaz: a pénztárcájához mérten ez a szerény bokréta is sokba került. Vége felé járt a hónap, nyugdíjig fillérre ki volt számolva a pénze. A következő napokban bizony takarékoskodni kell, s ha a most kiadott pénz megvolna, akkor is szűkebbre kellene fognia a következőkben az étkezését. De ezt a gondolatot sem engedte eluralkodni a nehezen megszerzett kis csokor szerezte örömén. Elvégre... nemcsak kenyérrel él az ember. Régió: kárpátaljai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Nemcsak kenyérrel ...; Szerző: Balla László; Dátum: 2003/01/20

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Koncz feküdt a konyha kövén hanyatt, eszméletlenül. Amit megevett, azt ki is okádta. A két műremekből csupán tépett héjdarabok maradtak az asztalon. Részeg disznó, korholta az orvos, miután magához térítette. Nem csak kenyérrel él az ember, motyogta Koncz, cserepes ajka réveteg vigyorba rándult. A mentős nem értette: Mi van? Semmi... – Koncz lehunyta a szemét. Nagyapa kedvelte a bibliai idézeteket, ez is tőle való. De ő mindig hozzáfűzte: attól függ, melyik ember.Népszabadság 1998/08/19., 27

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
És hogy zarándok, a te népednek megadatott a világ eljövendő Szabadságának öröksége. S ahogyan Krisztus Lázárt támasztotta föl elsőül, úgy fogja feltámasztani a Lázár-népet, a lengyelt. S te, lengyel zarándok, ki gazdag voltál hajdan, s ma szegény vagy, örülj, mert ez jó. És tudásod volt hajdan, s most mire sem mégy vele, és ez jó. S ne keresd idegen hercegek, hivatalok védszárnyát, mert nemcsak kenyérrel él az ember. És a kenyér, mit az idegenek adni bírnak, méreg. És Voltaire, Hegel, Guizot, Cousin üres malmok.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Jövevény; Szerző: Spiró György; Dátum: ---1990

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Nyilván azoknak, akik olcsón és könnyen óhajtottak tulajdonhoz jutni - de ez nem a belső restrikciós politikával megnyomorgatott magyar vállalkozó volt. Lemondtunk egy álomról. Egy álomról, hogy hidat építhetünk a múlt és a jövő, két rendszer, három-négy kormányzat között. Lemondtunk arról a lehetőségről, hogy gyorsítsuk Magyarország felzárkózását, hogy a magyarságtudatot erősítsük. A kormány nem hallott soha arról, hogy az ember nemcsak kenyérrel él? Nemcsak az egyénnek, hanem a nemzetnek is szüksége van álmokra, megvalósítható álmokra, hogy könnyebben élje meg a jövőt. Nem lett volna jó egy sok okból örömtelen rendszerváltás után ezen a héten egy közösen, nemzeti összefogással megvalósított cél teljesítését ünnepelni az expómegnyitás után? Nagy kár. Sokszor vesztettünk csatát a magyar történelem során - ez is azok közé tartozik -, de azért nem adjuk fel a jövőben sem. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. KÁDÁR BÉLA ( MDF ) :; Dátum: 1996/05/07

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Iskolák, kórházak + kultúra teremtése. Amit az évszázadokon keresztül dézsma ( FBI ) címén oda fizettek elődeink, abból a pénzből állnak ma templomaink, iskoláink, stb. Még egy dolgot hadd említsek: az egyházak a társadalom önszerveződésének is lehetséges keretet adnak ( persze nemcsak ők, támogassanak más civil szervezeteket is ). Amit polgári életformán értünk annak az egyházak is alkotó részesei. Tényleg nemcsak kenyérrel él az ember: higgyétek el, ha a közéletnek, kultúrának, tradíciónak ez a része elsorvadna - márpedig állami támogatás nélkül az történnék - azzal mindenki szegényebb lenne. Ahogy pl. az esztergomi Keresztény Múzeum is mindenkié. És még sok más érték. Index Fórum; Szerző: Előzékeny Géza; Dátum: 1999/02/20

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Előbb a megszenvedett tapasztalás, s csak aztán a már egyéni szenvedélytől mentes általánosítások. A puha diktatúra behatárolt létezésében valahogy kézzelfogható lett a szellemi hiány. Tapinthatóan érezhető volt, ha itt-ott, kisebb csoportokban, irodalom ürügyén, összejöttek. Saját szellemi ügyemet képviselhetőként éltem meg, közös szomjúságként a saját szomjamat. A " nemcsak kenyérrel él az ember " mintha belső igénnyé erősödött volna. A súllyal telített Ige és a könnyű, üres szólam megkülönböztethetően elvált egymástól. A " szegény Magyarország, édes hazám " jelentésteli indulatot hordozott, mert alig-kimondható volt, hangoztatása egzisztenciális kockázattal járt. Az eszme " bujdosáskor " mindig tisztább, mint amikor hatalomra jut - mert ilyenkor óhatatlanul elszabadulnak a túlzások is, s ezek aztán a legnemesebb eszmét is képesek negativitásba fordítani. Bár azt nem tudtam, megérem -e, de azt biztosan tudtam, ha változik a rendszer, annak valódi szellemi alapokra kéne támaszkodnia - és valóban újnak kéne lennie. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Perc-emberkék dáridója; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1996

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
Az ölembe gyűjtöttem a könyveimet mind, ami csak volt, s úgy teli öllel odaállottam a páter-gvárgyián elé. - Hiszen neked egész könyvtárad van! - mondta. - Megtanultam volt a Bibliát - feleltem. - Mire nézve? - Arra nézve, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem igével is. - Lám, milyen igéid vannak? Amíg így váltogattuk a szót, magamban sorrendet csináltam a könyvekre nézve. Úgy gondoltam, hogy a legjavát hátul hagyom, ahogy a testi táplálkozásnál is szoktam. Kiválasztottam A hős fiúk - at, és odaadtam.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ábel; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1993

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Isten fejet hajt saját teremtése előtt: tiszteli benne az általa alkotott, átmeneti kényszerűségeket. Jézus a mindennapi étkezés alkalmát nem becsüli le: a természetes éhséget természetes kenyérrel csillapítja. A kiegyenlítés szavait, amelyeket Jézus Krisztus a kísértőnek felel, Máté jegyzi fel ( 4,4 ). A mérleg nyelvét pontosra húzó, általánosításában is egyszerű szavakat: "... nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. " Nemcsak... hanem. Is. A létet nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is fenn kell tartani. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az együttlét - A töve és a gallya; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1997


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája