Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Není nad vlastní zkušenost. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • není Lemma: být
  • vlastní Lemma: vlastní
  • zkušenost Lemma: zkušenost

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na známý fakt, že zkušenost je v životě, ale i v procesu poznávání cennější než zprostředkovaná nebo teoretická informace. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nejjednodušší, jako vždy, je hledání podle IČO, ale poměrně dobře to jde i podle jména. Kontrola dluhů Zatím snad nejobtížnější je zjistit nejen solidnost, ale i solventnost či platební morálku partnera. Není nad vlastní zkušenost a ověřené jednání "na rovinu". K tomu se však lze většinou dopracovat jen za cenu zkušeností špatných, často i drahých. Že skutečně nejde o jednoduchý problém, je ostatně zřejmé již jen z toho, že ani naše banky nedokázaly vybudovat systém vzájemného informování nejen o dlužnících, ale dokonce ani o neplatičích. Zůstali jsme tedy u podivných firem na vymáhání dluhů na jedné straně a často ještě podivnějších firem na praní nedobytných pohledávek. Hospodářské noviny, 19. 10. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
nad vlastní


Seznam všech přísloví