Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Není nad vlastní zkušenost. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • není Lemma: být
  • vlastní Lemma: vlastní
  • zkušenost Lemma: zkušenost

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na známý fakt, že zkušenost je v životě, ale i v procesu poznávání cennější než zprostředkovaná nebo teoretická informace. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nejjednodušší, jako vždy, je hledání podle IČO, ale poměrně dobře to jde i podle jména. Kontrola dluhů Zatím snad nejobtížnější je zjistit nejen solidnost, ale i solventnost či platební morálku partnera. Není nad vlastní zkušenost a ověřené jednání "na rovinu". K tomu se však lze většinou dopracovat jen za cenu zkušeností špatných, často i drahých. Že skutečně nejde o jednoduchý problém, je ostatně zřejmé již jen z toho, že ani naše banky nedokázaly vybudovat systém vzájemného informování nejen o dlužnících, ale dokonce ani o neplatičích. Zůstali jsme tedy u podivných firem na vymáhání dluhů na jedné straně a často ještě podivnějších firem na praní nedobytných pohledávek. Hospodářské noviny, 19. 10. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
nad vlastní


Seznam všech přísloví