Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Nouze naučila Dalibora housti. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nouze Lemma: nouze
  • naučila Lemma: naučit
  • Dalibora Lemma: Dalibor
  • housti Lemma: housti

Význam(y)#

Přísloví vychází ze známé pověsti o Daliborovi a jeho zálibě hrát ve vězení, přičemž zdůrazňuje fakt, že v extrémní situaci vyznačující se nedostatkem je člověk donucen improvizovat a vynalézat metody a postupy, které mu umožní přežít. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Manželčin podnik - Tesla Třinec - padl. Přes tisíc ženských šlo na dlažbu. Já pracoval v přidružené výrobě zemědělského družstva Třinec. Skončili jsme v podobném problému. K tomu malá děcka, mateřská, nedostavěný barák. Tak jsme s manželkou uvažovali, co dál, abychom to zvládli. Chtěli jsme využít místních možností a hlavně jsme je viděli v okolních hutních podnicích. hn: Jak se zdá, i tady nouze naučila Dalibora housti. Ano a velice rychle. Začínal jsem podnikat jako fyzická osoba, první půlrok jsem byl ve dne obchodní firma, v noci jsem dělal účetnictví. Postupně se nabírali lidé, jak přicházeli další zakázky a 7. dubna 1993 nám bylo uděleno povolení k činnosti jako společnosti s ručením omezeným. Hospodářské noviny, 26. 5. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="nouze"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nouze" {0,4 [lemma="naučit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="naučit"


Seznam všech přísloví