Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Nouze naučila Dalibora housti. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nouze Lemma: nouze
  • naučila Lemma: naučit
  • Dalibora Lemma: Dalibor
  • housti Lemma: housti

Význam(y)#

Přísloví vychází ze známé pověsti o Daliborovi a jeho zálibě hrát ve vězení, přičemž zdůrazňuje fakt, že v extrémní situaci vyznačující se nedostatkem je člověk donucen improvizovat a vynalézat metody a postupy, které mu umožní přežít. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Manželčin podnik - Tesla Třinec - padl. Přes tisíc ženských šlo na dlažbu. Já pracoval v přidružené výrobě zemědělského družstva Třinec. Skončili jsme v podobném problému. K tomu malá děcka, mateřská, nedostavěný barák. Tak jsme s manželkou uvažovali, co dál, abychom to zvládli. Chtěli jsme využít místních možností a hlavně jsme je viděli v okolních hutních podnicích. hn: Jak se zdá, i tady nouze naučila Dalibora housti. Ano a velice rychle. Začínal jsem podnikat jako fyzická osoba, první půlrok jsem byl ve dne obchodní firma, v noci jsem dělal účetnictví. Postupně se nabírali lidé, jak přicházeli další zakázky a 7. dubna 1993 nám bylo uděleno povolení k činnosti jako společnosti s ručením omezeným. Hospodářské noviny, 26. 5. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="nouze"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="nouze" {0,4 [lemma="naučit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="naučit"


Seznam všech přísloví