Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Pýcha předchází pád. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • pýcha Lemma: pýcha
  • předchází Lemma: předcházet
  • pád Lemma: pád

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že člověk, které se příliš pyšní svými úspěhy nebo výkony, nakonec ztroskotá. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Oficiálně má jeho slova potvrdit zpráva Evropské komise, kterou dostanou naši vyjednavači k nahlédnutí při listopadovém zahájení rozhovorů o vstupu naší země do Evropské unie. Dopadá to na nás jako další z tvrdých varování. I jako poučení, že pýcha předchází pád. Není to tak dávno, co jsme se my naparovali před Poláky a Maďary. A Slovince nejspíš nebrali v potaz vůbec. Není to tak dávno, co představitelé naší vlády mluvili o návštěvách v Bruselu jako o připomínce starých byrokratických časů. Mladá fronta DNES, 19. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="předcházet"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="předcházet" {0,3 [lemma="pád"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="pád"


Seznam všech přísloví