Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Pýcha předchází pád. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • pýcha Lemma: pýcha
  • předchází Lemma: předcházet
  • pád Lemma: pád

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že člověk, které se příliš pyšní svými úspěhy nebo výkony, nakonec ztroskotá. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Oficiálně má jeho slova potvrdit zpráva Evropské komise, kterou dostanou naši vyjednavači k nahlédnutí při listopadovém zahájení rozhovorů o vstupu naší země do Evropské unie. Dopadá to na nás jako další z tvrdých varování. I jako poučení, že pýcha předchází pád. Není to tak dávno, co jsme se my naparovali před Poláky a Maďary. A Slovince nejspíš nebrali v potaz vůbec. Není to tak dávno, co představitelé naší vlády mluvili o návštěvách v Bruselu jako o připomínce starých byrokratických časů. Mladá fronta DNES, 19. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="předcházet"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="předcházet" {0,3 [lemma="pád"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="pád"


Seznam všech přísloví