unbekannter Gast


Plné brucho učí sa hlucho.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • plné Lemma: plný
  • brucho Lemma: brucho
  • nerado Lemma: nerád
  • sa učí Lemma: učiť sa

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že schopnosť mentálne pracovať po výdatnom jedle výrazne klesá. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje, registrujú ho len rôzne zbierky a zoznamy prísloví.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch nevyskytuje.
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="brucho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="brucho" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="hlucho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="hlucho"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter