unbekannter Gast

Plné břicho se nerado učí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

  • Německy: Ein voller Bauch studiert nicht gern. Doslovný překlad: Plné břicho nestuduje rádo.
  • Slovensky: Plné brucho nerado sa učí.
  • Slovinsky: Poln želodec nerad študira.
  • Maďarsky: Teli hassal nehéz a Himnuszt énekelni.

Komponenty#

  • plné Lemma: plný
  • břicho Lemma: břicho
  • nerado Lemma: nerád
  • sa učí Lemma: učit se

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, podle níž jsou mentální výkon a vnímavost člověka po vydatném jídle značně omezené. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pro duchovní život je především nebezpečná lenost. A přejídání vede k lenosti. Už v antice znali přísloví: Plenus venter non studet libenter (Plné břicho se nerado učí). A nerado též přemýšlí, nerado se modlí, nerado dělá smysluplnou činnost. http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=6643&webSSID=68544fc0b4717f4e425cc3eca911577a

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví