Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Plné břicho se nerado učí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

  • Německy: Ein voller Bauch studiert nicht gern. Doslovný překlad: Plné břicho nestuduje rádo.
  • Slovensky: Plné brucho nerado sa učí.
  • Slovinsky: Poln želodec nerad študira.
  • Maďarsky: Teli hassal nehéz a Himnuszt énekelni.

Komponenty#

  • plné Lemma: plný
  • břicho Lemma: břicho
  • nerado Lemma: nerád
  • sa učí Lemma: učit se

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, podle níž jsou mentální výkon a vnímavost člověka po vydatném jídle značně omezené. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pro duchovní život je především nebezpečná lenost. A přejídání vede k lenosti. Už v antice znali přísloví: Plenus venter non studet libenter (Plné břicho se nerado učí). A nerado též přemýšlí, nerado se modlí, nerado dělá smysluplnou činnost. http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=6643&webSSID=68544fc0b4717f4e425cc3eca911577a

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví