Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Chybami se člověk učí #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • chybami Lemma: chyba
  • člověk Lemma: člověk
  • učí se Lemma: učit se

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že člověk je díky svým zkušenostem z minulosti schopen vyhýbat se chybám a snaží se dělat věci lépe. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Komu prospělo propuštění vrahů a lupičů? Vždyť v důsledku této bezpochyby nepromyšlené prezidentově velkodušnosti byli potrestáni slušní lidé této země, všichni ti zavraždění, oloupení, znásilněné. Všichni, kteří jako oběti na vlastní kůži pocítili její dopad. Chybami se prý člověk učí. Zdá se, že se to týká i potřetí zvoleného prezidenta Václava Havla. Jeho poslední, v pořadí už třetí amnestie je obecně hodnocena jako přiměřená. Blesk, 4. 2. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="chyba"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="chyba" {0,3 [lemma="učit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="učit"


Seznam všech přísloví