Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Člověk se pořád učí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • člověk Lemma: člověk
  • pořád Lemma: pořád
  • učí Lemma: učit

Význam(y)#

Říká se, když se člověk v svém životě neustále přesvědčuje o nutnosti rozšiřovat své horizonty a zdokonalovat své schopnosti, i když se v dané oblasti dobře vyzná a má dostatečné zkušenosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Ve škole se naučíte základní věci, ostatní záleží na každé z nás. Je třeba sledovat trendy a ty se každý rok mění. Já hledám inspiraci v časopisech, na předváděčkách, důležité je dívat se kolem sebe. Mám už dlouhou praxi, ale člověk se pořád učí. Dělám to s láskou. Lidé si u kadeřníka rádi popovídají, to známe nejen ze zkušenosti, ale i z mnoha filmů. Povídáte si ráda? Vyslechla jsem už mnoho příběhů. Snažím se zapamatovat si je. Trénuji si tak paměť a příště na ně navážu. Vlasta, č. 11/1995

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
se pořád učí


Seznam všech přísloví