unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Významová štruktúra prísloví sa dá často zmeniť na tzv. implikáciu (keď-potom-relácia). Niekedy je zreteľná na povrchu, inokedy len v hĺbkovej štruktúre. Priraďte nasledujúce príslovia správnym významovým vysvetleniam.'}]\\

[{SpDnd format=text
|
quelle='Zdanie klame.'
zielText='Ak niečo vyzerá na prvý pohľad sľubne a dobre, opak môže byť pravdou.'
|
quelle='Tichá voda brehy myje.'
zielText='Keď je niekto tichej povahy, môže sa náhle prejaviť veľmi sebavedome.'
|
quelle='Darovanému koňovi na zuby nepozeraj.'
zielText='Ak sme dostali darček, nemali by sme hľadať jeho nedostatky.'
|
quelle='Polievka sa neje taká horúca, ako sa navarí.'
zielText='Keď sa o niečom hovorí veľmi negatívne, v skutočnosti to nie je až také zlé.'
|
}]

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%