unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chýbajúce slová. Kliknite na prázdne miesto a dopíšte to, čo chýba.'}]\\
\\

1. Polievka sa neje taká horúca, ako sa [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='navarí'
|
}].\\

2. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Zdanie'
|
}] klame.\\

3. Tichá voda [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='brehy'
|
}] myje.\\

4. Darovanému koňovi na [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='zuby'
|
}] nepozeraj.\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%