unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chýbajúce slová. Kliknite na prázdne miesto a dopíšte to, čo chýba.'}]\\

1. Darovanému koňovi [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='na zuby nepozeraj'
|
}].\\

2. Tichá voda [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='brehy myje'
|
}].\\

3. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Zdanie'
|
}] klame.\\

4. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Polievka sa neje taká horúca'
|
}], ako sa navarí.\\


\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%