unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si obidva texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. Po tom, čo sa správa o stretnutí v Arcore dostala do rímskeho parlamentu, 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ozvali sa zo strany opozície prvýkrát hlasy o predčasných parlamentných voľbách' hotspot=false | }]. Skúsenosť hovorí, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='žiadna polievka sa neje taká horúca, ako sa uvarí' hotspot=true | }]. Denník La Stampa však v tejto súvislosti oprávnene dodáva: „Už sme tu mali súkromnú firmu (Fininvest), z ktorej sa stala politická strana (Forza Italia). Teraz máme tú istú firmu pri moci vo vláde a riskujeme, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='budeme mať firmu, ktorú budú viesť ministri' hotspot=false | }]. Ak je však súkromná firma, z ktorej sa stane politická strana, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='veľkým znepokojením pre existenciu samotných základov demokracie' hotspot=false | }], tak súkromná firma, z ktorej sa stane vláda, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='je neprípustným znásilnením všetkých princípov' hotspot=false | }]. 
\\
%%sub SME. Dennik. Bratislava: Petit Press 27.07.1994/%
\\
\\
2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Nie je dar ako dar' hotspot=false | }]. Keď nie je celkom podľa nášho vkusu, hovoríme: "[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Darovanému koňovi na zuby nepozeraj' hotspot=true | }]!". Myslíme tým že dar prijmeme, aj keď sa nám celkom nepáči.[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Niekedy nám však dar môže spôsobiť nepríjemnosti' hotspot=false | }], ťažkosti, problémy, ba dokonca aj nešťastie, skazu. Na označenie takéhoto "daru" [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='používame ustálené spojenie danajský dar' hotspot=false | }], 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ktorého pôvod súvisí s trójskou vojnou' hotspot=false | }]. 
\\
%%sub Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999/%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%