Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si obidva texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. Po tom, čo sa správa o stretnutí v Arcore dostala do rímskeho parlamentu, 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ozvali sa zo strany opozície prvýkrát hlasy o predčasných parlamentných voľbách' hotspot=false | }]. Skúsenosť hovorí, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='žiadna polievka sa neje taká horúca, ako sa uvarí' hotspot=true | }]. Denník La Stampa však v tejto súvislosti oprávnene dodáva: „Už sme tu mali súkromnú firmu (Fininvest), z ktorej sa stala politická strana (Forza Italia). Teraz máme tú istú firmu pri moci vo vláde a riskujeme, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='budeme mať firmu, ktorú budú viesť ministri' hotspot=false | }]. Ak je však súkromná firma, z ktorej sa stane politická strana, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='veľkým znepokojením pre existenciu samotných základov demokracie' hotspot=false | }], tak súkromná firma, z ktorej sa stane vláda, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='je neprípustným znásilnením všetkých princípov' hotspot=false | }]. 
\\
%%sub SME. Dennik. Bratislava: Petit Press 27.07.1994/%
\\
\\
2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Nie je dar ako dar' hotspot=false | }]. Keď nie je celkom podľa nášho vkusu, hovoríme: "[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Darovanému koňovi na zuby nepozeraj' hotspot=true | }]!". Myslíme tým že dar prijmeme, aj keď sa nám celkom nepáči.[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Niekedy nám však dar môže spôsobiť nepríjemnosti' hotspot=false | }], ťažkosti, problémy, ba dokonca aj nešťastie, skazu. Na označenie takéhoto "daru" [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='používame ustálené spojenie danajský dar' hotspot=false | }], 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ktorého pôvod súvisí s trójskou vojnou' hotspot=false | }]. 
\\
%%sub Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999/%
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%