unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktoré slovo nestojí v základnej podobe príslovia? Označte ho v každom prísloví.'}]\\

1. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Darovanému' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='volovi' hotspot=true | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='na' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='zuby'hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='nepozeraj' hotspot=false | }].\\

2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Tichá' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='voda' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='brehy' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='čistí' hotspot=true | }].\\

3. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Polievka' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='sa' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung
|
inhalt='nepodáva'
hotspot=true
|
}] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='taká' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='horúca' hotspot=false | }], [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ako' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='sa' hotspot=false | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='navarí' hotspot=false | }].\\

4. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Vidina' hotspot=true | }] [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='klame' hotspot=false | }].\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%