unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si obidva texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='O Rusoch sa mestom šíria neblahé klebety' hotspot=false | }]
o ich kriminalite, pašovaní drog a áut, obchode s bielym mäsom. Do tamojšej ruskej reštaurácie Wolgy už takmer nik nechodí, čo Nemci zdôvodňujú tým, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='slúži na pranie špinavých peňazí' hotspot=false | }]. Zoznámila a porozprávala som sa s päticou ruských mladíkov, no [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='nezanechali vo mne dojem bohvieakej nebezpečnosti' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Zdanie však môže klamať' hotspot=true | }], preto nedokážem pravdivo posúdiť, či im [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='zločiny nepripisuje len malomeštiacka fantázia túžiaca po senzáciách' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='A možno som nestretla tých pravých zloduchov' hotspot=false | }]. Každopádne som zistila jedno - väčšina tamojších Nemcov, Rusov nemá rada, takže sú vyčlenení. 
\\
%%sub Východoslovenské noviny - Korzár 2001/10/%
\\
\\
2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Pôsobí dojmom, že sa im vysmieva' hotspot=false | }]. Dokonca aj na známych. Napríklad na tých, čo tu bývajú. Nepochybujem, že sa všetci k nej správajú veľmi milo, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ale ona má strašne ostrý jazyk' hotspot=false | }]. Podľa mňa [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='odplaší každého muža' hotspot=false | }], ktorý by chcel na ňu nejako zapôsobiť. Hm, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='všetko je to len póza' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Tichá voda brehy berie' hotspot=true | }]. Včera večer sa mi zdalo, že k pánovi Tuptonovi sa správa naozaj priateľsky. 
\\
%%sub Du Maurier, Daphne: Duch lásky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997. 263 s. Preklad: Viktor Krupa. Zdroj/%
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%