Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si obidva texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='O Rusoch sa mestom šíria neblahé klebety' hotspot=false | }]
o ich kriminalite, pašovaní drog a áut, obchode s bielym mäsom. Do tamojšej ruskej reštaurácie Wolgy už takmer nik nechodí, čo Nemci zdôvodňujú tým, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='slúži na pranie špinavých peňazí' hotspot=false | }]. Zoznámila a porozprávala som sa s päticou ruských mladíkov, no [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='nezanechali vo mne dojem bohvieakej nebezpečnosti' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Zdanie však môže klamať' hotspot=true | }], preto nedokážem pravdivo posúdiť, či im [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='zločiny nepripisuje len malomeštiacka fantázia túžiaca po senzáciách' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='A možno som nestretla tých pravých zloduchov' hotspot=false | }]. Každopádne som zistila jedno - väčšina tamojších Nemcov, Rusov nemá rada, takže sú vyčlenení. 
\\
%%sub Východoslovenské noviny - Korzár 2001/10/%
\\
\\
2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Pôsobí dojmom, že sa im vysmieva' hotspot=false | }]. Dokonca aj na známych. Napríklad na tých, čo tu bývajú. Nepochybujem, že sa všetci k nej správajú veľmi milo, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ale ona má strašne ostrý jazyk' hotspot=false | }]. Podľa mňa [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='odplaší každého muža' hotspot=false | }], ktorý by chcel na ňu nejako zapôsobiť. Hm, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='všetko je to len póza' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Tichá voda brehy berie' hotspot=true | }]. Včera večer sa mi zdalo, že k pánovi Tuptonovi sa správa naozaj priateľsky. 
\\
%%sub Du Maurier, Daphne: Duch lásky. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1997. 263 s. Preklad: Viktor Krupa. Zdroj/%
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%