Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Radšej o hodinu skôr, ako o minútu neskoro.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • radšej Lemma: rád
  • hodinu Lemma: hodina
  • skôr Lemma: skôr
  • minútu Lemma: minúta
  • neskoro Lemma: neskoro

Význam(y)#

Príslovie hodnotí konanie, podľa ktorého je lepšie nechať si na nejakú činnosť dostatočnú časovú rezervu , ako kvôli časovej tiesni zmeškať . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch vyskytuje s rôznymi obmenami komponentov, ktoré uvádzajú časový údaj. [Doklad 3] [Doklad 4] [Doklad 6]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár

Zámena komponentov#

Radšej o hodinu skôr, ako o sekundu neskoro. Lieber eine Stunde früher, als eine Sekunde zu spät.
[Doklad 4]

Radšej skôr, ako o minútu neskoro. Lieber früher, als eine Minute zu spät.
[Doklad 5]


Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Jedine že by si Ty neprišla načas. Ja som taký blbec, že na dohodnutú hodinu prídem radšej o pol hodinu skôr ako o minútu neskôr. Keď meškám, prežívam strašné veci. http://www.diskusneforum.sk/tema/ivanku-kamarade?hl=nadavka+v+pesni%C4%8Dke++++++++horehronie


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Hovoríte, ako keby to bolo to najhoršie, keď vás chlap nechá "pred oltárom". Zabúdate však, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Čo keby svadba bola, deti by boli a chlapcovi by sa rozviazal jazyk až potom? Myslím, že tento príbeh je jeden z tých lepších. Radšej o hodinu skôr, ako o sekundu neskôr. http://www.diva.sk/diskusia/pribehy-zo-zivota/vztahy/zacalo-to-v-posteli/

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Čo keď Rusi vedia zase viac, ako sa hovorí a rozhodnú za preventívny útok? Keď nebude iná voľba, určite to urobia. Určite sa poučili z histórie a určite to teraz urobia radšej skôr, ako o minútu neskôr a v tom je nebezpečenstvo dnešnej doby. Čakať nebudú, vedia že predtým rozhodovali týždne, dnes môže aj minúta a byť druhým, to si už nebudú môcť a ani chcieť dovoliť. http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2996-dva-tyzdne-a-svet-by-bol-iny/


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Pri organizácii rokovania - a to aj na najvyššej oficiálnej úrovni - je potrebné počítať s tým, že iracký partner sa obvykle dostaví neskôr ako sa pôvodne plánovalo. Naopak, sám je ochotný tolerovať istú nedochvíľnosť u zahraničného partnera, čo je považované za menej nezdvorilé, ako sa dostaviť na rokovanie predtým. Bežný európsky princíp "radšej o päť minút skôr, ako o minútu neskôr" tu teda rozhodne neplatí. Z tohto dôvodu sa len ťažko plánujú harmonogramy rokovania, často sa stáva, že tesne pred stretnutím požiada iracký partner o jej odklad, a to aj o niekoľko hodín. www.mhsr.sk/ext_dok-irak-2010/131813c?ext=orig


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma=" "|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma=" " [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma=" "|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma=" "

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter