Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Ruka ruku myje. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • ruka Lemma: ruka
  • ruku Lemma: ruku
  • myje Lemma: mýt

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se někteří lidé při pochybném, podvodném nebo zločinném jednání navzájem kryjí a pomáhají si. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
"Na mé upozorňování, ani na žádost o nezávislou komisi, nebral nikdo zřetel. I lékaři, kteří mi potvrdili, že se dusila už o hodinu dřív, pak všechno popřeli. Ruka ruku myje. Přišli by o prémie, možná i o místa," říká se slzami v očích zoufalý otec. Čech přitom má svědectví předního anesteziologa, který po prostudování záznamů jednoznačně uvedl, že poškození mozku pacientky zavinili lékaři svou nedbalostí, a aby se vyhnuli odpovědnosti, změnili dokumentaci. Mladá fronta DNES, 14. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="ruka"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="ruka" {0,3 [lemma="mýt"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="mýt"


Seznam všech přísloví