Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Ruka ruku myje. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • ruka Lemma: ruka
  • ruku Lemma: ruku
  • myje Lemma: mýt

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se někteří lidé při pochybném, podvodném nebo zločinném jednání navzájem kryjí a pomáhají si. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
"Na mé upozorňování, ani na žádost o nezávislou komisi, nebral nikdo zřetel. I lékaři, kteří mi potvrdili, že se dusila už o hodinu dřív, pak všechno popřeli. Ruka ruku myje. Přišli by o prémie, možná i o místa," říká se slzami v očích zoufalý otec. Čech přitom má svědectví předního anesteziologa, který po prostudování záznamů jednoznačně uvedl, že poškození mozku pacientky zavinili lékaři svou nedbalostí, a aby se vyhnuli odpovědnosti, změnili dokumentaci. Mladá fronta DNES, 14. 10. 1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="ruka"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="ruka" {0,3 [lemma="mýt"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="mýt"


Seznam všech přísloví