Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Ryba smrdí od hlavy.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • ryba Lemma: ryba
  • smrdí Lemma: smrdět
  • hlavy Lemma: hlava

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že za nezdar zodpovídá vedení, tedy ti, kteří jsou v hierarchii nejvýše. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
"To ale musí dokázat až vyšetřování." A dodal, že kdyby Havel o léta trvajícím šikanování ve strážních rotách věděl, něco by s tím udělal. Vlivný úředník ministerstva obrany má rovněž pro Tomečka doporučení. "Pro Hradní stráž padne jako ulité: ryba smrdí od hlavy. I když v ní působí mimořádně schopní důstojníci, není to nic platné. Hradní stráži nikdo nevelí." Stanovisko velitele Jaroslava Indrucha se nepodařilo získat. Deset vojáků, které kvůli šikaně vyšetřuje policie, slouží dál. Mladá fronta DNES, 4. 11. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="smrdět"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="smrdět" {0,2 [lemma="hlava"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="hlava"


Seznam všech přísloví