unbekannter Gast

S hloupostí i bohové bojují marně. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • hloupostí Lemma: hloupost
  • bohové Lemma: bůh
  • bojují Lemma: bojovat
  • marně Lemma: marně

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na zkušenost, že s pošetilými postoji a nerozumným jednáním se člověk bude setkávat pořád. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Friedrich Schiller: S hloupostí i bohové bojují marně.
Jean Cocteau: Bohové nebojují proti hlouposti - tyjí z ní.
http://citaty.net/citaty-o-bohu/13

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví