Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Nemá smysl vynalézat lék proti hlouposti. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • nemá Lemma: mít
  • smysl Lemma: smysl
  • vynalézat Lemma: vynalézat
  • lék Lemma: lék
  • hlouposti Lemma: hloupost

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že nerozumné jednání na tomto světě vždycky bylo a nepodaří se nám ho zcela vymýtit ani racionálními argumenty. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nemá smysl vynalézat lék proti hlouposti. Hlupáci si nenechají ničit kariéru. Autor : Gabriel Laub http://citaty.web-service.cz/index.php?Se=hloupost&M=002.002.

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví