unbekannter Gast


Sedliak sa vždy za ušami škrabe.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • sedliak Lemma: sedliak
  • vždy Lemma: vždy
  • za ušami Lemma: uši
  • škrabe Lemma: škrabať

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na nedôverčivý a skeptický postoj opatrných ľudí k veciam, ktoré sú pre nich nové alebo neznáme . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Ide o zastarané príslovie. V súačsných textoch sa nevyskytuje.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa nenachádza v Slovenskom národnom korpuse ani v Google. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="sedliak"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="sedliak" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="ucho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="ucho" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="škriabať"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="škriabať"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter