unbekannter Gast

Sejde z očí, sejde z mysli#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • sejde Lemma: sejít
  • očí Lemma: oko
  • mysli Lemma: mysl

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že člověk věnuje daleko méně pozornosti a zájmu lidem a věcem, se kterými už není v bezprostředním kontaktu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Daleko vhodnější je zeptat se sám sebe, čím mohu danou situaci zlepšit a jak udělat vše, co je v mých silách. Tím nejzásadnějším jsou časté návštěvy bez nervózního pokukování po hodinkách. I v případě vlastních rodičů může začít fungovat zhoubný mechanismus "sejde z očí, sejde z mysli". Proto je dobré určit si pevný rytmus návštěv a dodržovat ho za každou cenu. Stejně důležité je však prožít čas, kdy jste spolu, naplno a s radostí. Mladá fronta DNES, 19. 6. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="sejít"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="sejít" []{0,2 [lemma="oko"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="oko"


Seznam všech přísloví