unbekannter Gast

Slib je slib.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • slib Lemma: slib
  • je Lemma: být

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zásadu, že sliby a dohody je zapotřebí plnit. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Piju ale slivovici. Tu mám ráda, znala jsem slivovici už v Americe, protože jsem měla srbského přítele. Ale moc nemůžu, pocit být opilej pro mě není moc pohodlný. Kouřit jsem přestala před třemi měsíci. To byl slib mezi já a Bůh. A slib je slib. Tráva? Občas si dám. Tenhle pocit je pro mě lepší než být opilej. Ale ne často. Lidové noviny - Magazín, č. 11/2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="slib"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="slib" {0,2 [word="slib"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="slib"


Seznam všech přísloví