Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Slib je slib.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • slib Lemma: slib
  • je Lemma: být

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zásadu, že sliby a dohody je zapotřebí plnit. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Piju ale slivovici. Tu mám ráda, znala jsem slivovici už v Americe, protože jsem měla srbského přítele. Ale moc nemůžu, pocit být opilej pro mě není moc pohodlný. Kouřit jsem přestala před třemi měsíci. To byl slib mezi já a Bůh. A slib je slib. Tráva? Občas si dám. Tenhle pocit je pro mě lepší než být opilej. Ale ne často. Lidové noviny - Magazín, č. 11/2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="slib"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="slib" {0,2 [word="slib"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="slib"


Seznam všech přísloví