Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • szeresd Lemma: szeret
  • felebarátodat Lemma: felebarát
  • mint Lemma: mint
  • tenmagadat Lemma: tenmagad

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy tisztelnünk és becsülnünk kell embertársainkat. A szállóigeszerű kifejezés forrása a bibliai tízparancsolat szövege (Mózes III:19:18).
[Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

Gyakran előfordul, hogy csak a közmondás első fele szerepel a szövegben, de közismertsége folytán ez már felkelti az egész kifejezés képzetét. [Példa 5] [Példa 6]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Szeresd felebarátodat, mint magadat. A különbség csak a kissé régies tenmagad névmási forma helyett a ma szokványosabb magad használatában mutatkozik.
[Példa 7]

Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. A különbség csak a kissé régies tenmagad névmási forma helyett a ma szokványosabb, de nyomatékos önmagad használatában mutatkozik.
[Példa 8]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Végh Alpárnak nincsenek nemzeti elfogultságai. Egyik legszebb írása példázza ezt egy szlovák családról. Két ismeretlen magyar vándort lát vendégül a vallásos família, gyakorolja a legnagyobb természetességgel a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” elvét. Magyar Hírlap 1996/04/04

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Mégis: a tízparancsolat, az Ószövetség világa barbár világ volt. Kegyetlen, erőszakos. Dávid király és féltékenységből megöletett hadvezére: Uriás világa. Dávid király és a hadvezér elszeretett feleségének, Bethsabénak a világa. A királyi apja ellen lázadó, s a katonák által lemészárolt Absolon világa. A parancsolatok betartatásáért közösségek küzdöttek tagjaikkal, emberek küzdöttek egymással. És nemritkán az erőnek volt igaza. Mindehhez a krisztusi eszme teszi hozzá a keresztény, a civilizált többletet, a belső mércét: " szeresd felebarátodat, mint tenmagadat ", " amit nem akarsz, hogy neked cselekedjenek, te se cselekedd azt másnak ", vagy a tétel pozitív megfordítása szerint: " amit szeretnél, hogy neked cselekedjenek, tedd, add másnak ". Vagyis: ne a másokkal szembe szegezett agresszió térüljön vissza ezerszeresen az egyes emberhez, hanem a mások iránti tisztelet és szeretet, a másik érdekeinek elfogadása és folyamatos beszámítása a saját cselekedet során. Magyar Nemzet; Cím: A négy arkangyal; Szerző: Tellér Gyula; Dátum: 1998/12/24

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Több ezer évvel ezelőtt fogalmazott úgy a Ótestamentum, hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Ebből a szolidaritás elvét is le lehet vezetni, mert egy társadalomnak alapvető feladatai között kell szerepeltetni az ember és ember közötti viszonyt. A társadalom egészének a viszonyát. Ha a társadalom nem kíván gondoskodni az elesettjeiről, ha nem kíván gondoskodni a hátrányos helyzetűekről, ha nem kíván gondoskodni azokról, akik önhibájukon kívül, vagy részben önhibájukból olyan helyzetbe kerültek, hogy számukra a megélhetésük veszélybe kerül, akkor az a társadalom, az én felfogásom szerint, a Magyar Demokrata Fórum felfogása szerint, nem társadalom. Az elkülönült egyéneknek az összessége, akik a saját jövőjükkel foglalkoznak, de nem kívánnak a társadalom egyéb tagjainak a gondjaival foglalkozni. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. SEPSEY TAMÁS ( MDF ) :; Dátum: 1996/06/19

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Érettek vagyunk erre a kitüntető nehézségre? Nem. De hisszük, hogy fölnövünk hozzá. Most már tudjuk, hogy a " szeresd felebarátodat, mint tenmagadat " nemcsak vallási parancs, hanem a jövő történelmének praktikus tanácsa és föltétele is. Egy elérhetetlenül magas isteni követelésből így lett a jövő kikerülhetetlen küszöbe. Az a küszöb, amit idáig csak a legkiválóbbak léptek át, az újvilág prototípusai, s amelyen most valamennyiünknek keresztül kell haladnunk! Vizsgáznunk kell: méltók vagyunk -e a folytatásra? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Publicisztikai írások; Szerző: Pilinszky János; Dátum: 1999

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Egy ismerősöm a minap - az hírlik róla, haladó elme -, nos, ő mondta nekem a minap: tudja, barátom, eddig arra tanítottak bennünket, hogy " szeresd felebarátodat ", és azt hitték, akkor rendben lesz a világ. Pedig mit eredményezett ez valójában? Hogy kettéhasítottam a köntösömet, és megosztottam a felebarátommal, s így aztán mindketten félmeztelenek maradtunk. Mint a közmondás tartja: " Aki két nyulat hajt, egyet sem fog. " Bizony, ma már a tudomány is azt hirdeti: szeresd mindenekelőtt önmagadat, mivel az embernek semmi sem fontosabb, mint a saját érdeke. És nemcsak az embernek, a világnak is. Hiszen minél több az elégedett ember, aki meg tudja szerezni magának, ami kell, annál szilárdabb a társadalom, annál több erő szabadul föl a közügyekre. Egyszóval: ha kizárólag és csupán magamnak szerzek, azzal szerzem a legtöbbet mindenki számára - ez ma már tudományos faktum. Ehhez mit szólsz, barátom? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Szerelmem, Elektra; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1984

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
A " Ne ölj " parancsa lehetett -e valaha komolyabban veendő, mint ma? Akkor is fogadd meg, ha történetesen nem vagy keresztyén, vagy a keresztyénség csupán némi hagyománnyal vegyes konvenció az életedben - utóvégre Voltaire sem, tartotta magát annak, s mégis azt tanácsolta a békességet hiába kereső embernek: " Ne gyújtsd meg a szomszédod házfedelét - hogy a tiédet se gyújthassák meg. " Mintha csak azt mondta volna: " szeresd felebarátodat ".Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Bárány Vére; Szerző: Jékely Zoltán; Dátum: 1981


[Példa 7] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Az ótestamentumi parancsban a " felebarát " kizárólag a zsidókra, Ábrahám, Izsák és Jákob fiaira vonatkozott. A szó szerinti idézet: " Bosszúálló ne légy, haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat. " ( Mózes III,19,18 ). Az ótestamentumi idők zsidó ideológiája szerint a nemzsidók bűnösek, kerülendők, illetve, mint az Úr ellenségei, kiirtandók ( Mózes V,7,13.és 20. rész; Mózes II,12,35-36 ). A kivonulni akaró zsidók becsapják segítőkész egyiptomi szomszédaikat, edényeket és ruhákat kérnek kölcsön a visszaadás legcsekélyebb szándéka nélkül. Bírák 14. és 15. részben olvasható, ahogy Sámson garázdálkodik a filiszteusok között; a zsidók rettenetes mészárlásokat hajtottak végre a kánaáni népek körében, az asszonyokat és a kisdedeket sem kímélve. Ez a nem éppen " felebaráti " hozzáállás a más népekhez kölcsönös lehetett: az akkori idők erkölcsét, szellemét ez tükrözte. Régió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Ki az én felebarátom ? !; Szerző: Farkas Henrik; Dátum: 2003/07/06

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Ne engedjük hát, hogy a se Istent, se embert nem ismerő hímpillérek manipulálhassák a közvéleményt - szólított fel. Ne engedjük, hogy a percemberkék uralkodjanak. Hiszen Isten szolgálói nem olyan Magyarországon akarnak élni, ahol csak üdvözült halottaink lehetnek. Az üdvözült élőket akarjuk keresztelni, hangsúlyozta, hiszen a fő kérdés nem más: élet vagy halál? Ezért örökké aktuális az Isten, élet, haza, család szeretete, s önmagunk szeretete, az a fajta önszeretet, amelyet az isteni parancsolat fogalmaz meg: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Magyar Fórum; Szerző: R. M.; Dátum: 2001/22/03

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája