Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Všetko chce svoj čas.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • všetko Lemma: všetko
  • chce Lemma: chcieť
  • čas Lemma: čas

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skutočnosť, že treba byť trpezlivý , netreba konať unáhlene , ak sa má podariť nejaká vec. [Doklad 2]
Príslovie tiež poukazuje na fakt, že pokiaľ sa niečo má stať, resp. pokiaľ má človek niečo vykonať, tak sa to má udiať v správnom čase . [Doklad 9]

Zvláštnosti použitia#

Typické textové introduktory pri tomto prísloví sú napr. pravda, iste, istotne, samozrejme ..., a pod. [Doklad 3] [Doklad 4]

Varianty#

Tvarové varianty#

Všetko chce čas. [Doklad 4]

Všetko chcelo svoj čas. Wörtl.: Alles wollte seine Zeit.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Všetko má svoj čas. Wörtl.: Alles hat seine Zeit.
[Doklad 2]

zástupný komponent Slovný druh Komentár
Každá vec
Každé úsilie
substantívum s atribútom Zámeno je nahradené substantívnymi frázami.
má svoj čas. [Doklad 6]

Všetko
zástupný komponent Slovný druh Komentár
potrebuje
si vyžaduje
si žiada
substantívum s atribútom Slovesá vyjadrujúce nutnosť.
svoj čas. [Doklad 7]

Variantné komponenty#

  • má Lemma: mať
  • potrebuje Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • vyžaduje Lemma: vyžadovať
  • žiada Lemma: žiadať

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často dopĺňa zdôrazňovacími časticami, napr. lebo, však, avšak a pod. [Doklad 8] [Doklad 10]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Z hodnotiacich správ Európskej komisie o stave pripravenosti SR na vstup do EÚ opakovane vyplýva, že sa potrebné normy prijali len vo formálnej rovine. Príkladom môže byť korupcia. Schválil sa síce Národný program boja proti korupcii a iné úpravy, no reálna situácia ukazuje, že dobré zámery ostali len na papieri. Neschopnosť vlády vysporiadať sa s jedným z najpálčivejších slovenských problémov zaregistrovala i Európska komisia. Samozrejme, všetko chce svoj čas. No deklarovanie rozhodnutia vykoreniť korupciu vyznieva popri kauzách siahajúcich až do špičky politickej moci prinajmenšom rozpačito. V oblasti dodržiavania ľudských práv vnímalo zahraničie terajšiu koalíciu v oveľa priaznivejšom svetle než predchádzajúcu. Parlament odobril celý rad úprav, ktoré mali garantovať rešpektovanie ľudských práv, či riešiť citlivú otázku národnostných menšín. Napriek tomu, a to konštatujú i mnohé medzinárodné organizácie, je pre Slovensko charakteristická intolerancia a rasizmus v skrytej i otvorenej forme. Nedá sa vyhovárať na spoločenskú klímu, či hlboko zakorenené predsudky. Slovo 2002-08

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
„Myslím si, že peniaze by nemali prísť naraz. Všetko má svoj čas a všetko má prísť postupne. Treba si vybudovať pozíciu a meno. A to je veľmi ťažká vec, pretože človek oň môže veľmi ľahko prísť,“ uvažuje. Veľmi kvituje postupné uvedomovanie si Slovákov, že nielen cena robí kvalitu. Tvrdí, „ak niekto povie, sme najkvalitnejší a zároveň najlacnejší, tak to nie je pravda. Profit 2003/12 (#18693)


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Workshop stačil iba ukázať, aké zázemie na vidiecku a vysokohorskú turistiku máme. Ale komu to ukázal? Opäť iba domácim, teda ľuďom, ktorí podmienky a možnosti regiónu dobre poznajú. Organizátori hovoria - buďte trpezliví, hľadáme smerovanie, urobíme analýzy, poučíme sa ... Iste, všetko chce svoj čas, ale každá premárnená príležitosť je stratou zákazníka. A o to by na veľtrhu predovšetkým malo ísť. SME97/10 Nie je veľtrh bez možnosti predaja a kúpy zbytočným prepychom? 2003-09-26


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Sústredíme sa najmä na to, aby príprava prebehla bez nejakých rušivých elementov. Gro tímu sa zmenilo, pribudli nové líderky Škvareková, či Ivana Jalčová, prvoradou úlohou bude zladiť družstvo tak, aby súhra fungovala na ihrisku bez problémov. Samozrejme, všetko chce čas, preto kladieme dôraz na to, aby sme sa čo najskôr pripravovali v kompletnom zložení. Vedenie klubu robí všetko preto, aby sa katastrofálna minulá sezóna, v ktorej mala Delta starosti so záchranou, viac neopakovala. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/08, 2003-09-26

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):

Už pred nami bolo niekoľko priekopníkov, ktorí to dotiahli pomerne ďaleko, mám však dojem, že už čoskoro sa od nás presadí oveľa viac kapiel. Nám sa to podarilo, lebo sme asi boli v správny čas na správnom mieste. Naozaj, chcelo to len svoj čas a už teraz sa rysuje niekoľko ďalších, ktoré vzišli z domácej tanečnej undergroundovej scény a určite o nich budeme ešte počuť. http://www.inzine.sk/article.asp?art=3842; Rozhovory, 2003-04-15

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Chcem vždy zostať človekom. Nepáči sa mu, že mnohí našinci chcú rýchlo a bezprácne zbohatnúť, že musia mať všetko hneď. Každá vec má svoj čas. Keď sa chcete dostať na vrchol, musíte hore vyšliapať, nedá sa tam vyskočiť. Profit 2000/09, 2003-06-20

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

V druhom prípade — v spojení s názvom pracieho prášku — ide o chybnú konštrukciu so slovesom chcieť, ktorú pravdaže, môžeme počuť aj v iných spojeniach. Napríklad chce to čas, chce to pokoj, chce to vydržať. V týchto prípadoch sa sloveso chcieť používa vo význame, ktorý v slovenčine vyjadrujeme slovesami žiadať si, vyžadovať, potrebovať. O koľko prirodzenejšie v našom jazyku vyznievajú vyjadrenia typu to si žiada to si vyžaduje alebo to potrebuje svoj čas, prípadne vec si žiada, vec si vyžaduje alebo potrebuje pokoj. Konštrukcia so slovesom chcieť typu chce to pokoj citlivému uchu vyznieva neslovensky , umelo a nepresvedčivo. V slovenčine vystačíme s overenými a výstižnými vyjadreniami so slovesami žiadať si, vyžadovať , potrebovať, t. j. to si žiada rozvahu, to si vyžaduje čas, vec potrebuje pokoj. dokladu Kultúra slova 1997/5


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte ):
Druhú ligu by som veľmi privítal, hoci najväčšiu radosť by som mal z marssuperligového dresu. Všetko však chce svoj čas, o pokračovaní v tvrdej príprave ani nehovoriac. A keďže mám jasný cieľ, v úsilí ma nemôže odradiť ani to , keby sme sa momentálne z III. ligy nedostali vyššie. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/06, 2001-06-15


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Priatelia mu vyčítajú, že už nie je taký rigorózny ako kedysi, keď najmä v profesionálnej diskusii neprijímal kompromisy. Všetko má svoj čas, a v živote človeka príde raz čas aj na kompromisy. "Samozrejme, že ma život naučil. Obchod je vždy kompromis, hľadanie výhodnosti, nielen pre mňa, ale aj pre partnera," hovorí človek, čo sa rád pozerá ľuďom priamodo očí. Profit 2002/26 (#17970)

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):
Pred rokmi som nástojil na tom, že potrebujeme čas na to, aby sme prerazili. To som hovoril po Viedni. Lebo všetko chcelo svoj čas, aby sme sa v elitnej kategórii adaptovali a hráči herne postúpili tam, kde je to žiadúce. Žiadal som trpezlivosť a vedel som, že počet hráčov v zámorí bude narastať a toto všetko sa zúročí. Opakoval som, že medaila, aj zlatá, raz príde. A stalo sa. Bol to tiež môj sen, túžba a som strašne rád, že to vyšlo Východoslovenské noviny - Korzár 2002/05, 2002-05-17

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="chcieť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="chcieť" []{0,2 [word="svoj"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="svoj" []{0,3 [word="čas"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="čas"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter