Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

(A) jó munkához idő kell. #

A kifejezés előfordul az első komponense előtti határozott névelővel, de névelő nélkül is.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • jó Lemma: jó
  • munkához Lemma: munka
  • idő Lemma: idő
  • kell Lemma: kell

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy nem szabad a munkát elhamarkodni, ha jó eredményt várunk. Kell valamennyi idő ahhoz, hogy valaki vagy valami sikeres legyen. Kulcsszavak szögletes zárójelben egy index felállításához . [Példa 2]

A közmondás értelme közel áll a Lassan járj, tovább érsz kifejezéséhez.

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Lassú munkához idő kell [Példa 5]

Alapos munkához idő kell. [Példa 6]

Komponensek cseréje#

Lassú munkához idő kell Humoros közmondásferdítés, viszonylag gyakorta használják poénként.
[Példa 5]

Alapos munkához idő kell [Példa 6]

Variánskomponensek#

  • lassú Lemma: lassú
  • alapos Lemma: alapos
  • Variánskomponens 3 Lemma: A 3. variánskomponens lemmája

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Balczó Zoltán úgy ítélte meg, hogy a törvényjavaslat benyújtói, a törvényjavaslat címe és bevezető mondata alapján az volt az első benyomása, hogy jó munkához idő kell. Két és fél év elemző munkájára volt szükség ahhoz, hogy az SZDSZ az MSZP-vel való közös kormányzás ilyen irányú tapasztalatait összegyűjtve megalkosson egy törvényt, hogy hasonló esetek többé ne forduljanak elő - fogalmazott. Magyar Fórum; Cím: Az SZDSZ korai kampánya; Szerző: ( k ); Dátum: 2001/07/06

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Ám azért ne féljünk. Ha el is felejti, az ellenzék majd eszébe juttatja, s nyilván nem a boszorkányos gyorsaságot fogja kiemelni. Így történt ez Orbán Viktor esetében is, akinek hétfőn nyilvánosságra hozott kormányprogramját az ellenzék már kedden össztűz alá vette, hozzátéve, hogy ez még csak az első ( gyors ) olvasat, a jó munkához idő kell, hetven oldalt nem lehet sebtiben komolyan értékelni. Magyar Hírlap; Cím: Huzavona; Szerző: Galló Béla; Dátum: 1998/07/01

[Példa 3] (Szakasz Sajátos használat ):
az egyetem rektorának bejelentését - igaz, rajtam kívül álló okokból megkésve -, hogy jövőre sem lesz magyar tagozat a jogi karon. Ellenben a rektorátus tanulmányozza a multikulturális " vonal " kiépítésének lehetőségét. Megható! Sejtettem én, hogy ilyen ez a multikulturalitás. Még ennek sem lehet csak úgy ukmukfukk nekivágni. Tanulmányozni kell. Elvégre jó munkához idő kell - rosszhoz még több. Tanulmányozni bizony, hosszan, türelmesen, körültekintően. Hogy egy ilyen tanulmány olyan lehet, mint a rétestészta, és eltarthat évekig, évtizedekig, sohanapjáig?... Vagy éppen erről akar szó lenni?Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Cím: Olvasom; Szerző: ( - is - ); Dátum: 1997/07/05

[Példa 4] (Szakasz Sajátos használat ):
Ezért nem működhet a cikkírónak azon javaslata, hogy a 8 év kiváltható egy-egy hanglemez meghallgatásával vagy egy vers megismerésével. A különös stílusban és hangnemben felvetett közoktatási és zeneoktatási hatékonyságot hiányoló gondolatok valós problémákat jeleznek. Zenei téren ezért azonban nem lehet a Kodály-módszert felelőssé tenni, hiszen önmagában ez nem csodaszer. Működésének feltételei vannak: elkötelezett, szakmailag felkészült tanár; a befogadó, az erőfeszítést is vállaló gyerek és az őt támogató szülő; a " jó munkához idő kell " szemlélet; a fentieket igénylő és azt megbecsülő társadalom. Magyar Hírlap; Cím: Kodály és a " hemzsegő téveszmék "; Szerző: K. Udvari Katalin , U. Varga Katalin; Dátum: 1999/03/18

[Példa 5] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje ):
Lassú munkához idő kell, ezt tudta a bíróság is, így alig röpke négy év alatt meg is hozta a ítéletét, mely szerint a két bankvezetőt négy - négy évi börtönnel és tíz, illetőleg ötmillió forintos vagyonelkobzásra sújtják. Megítélésünk szerint ez a vagyonelkobzás az okozott kárhoz viszonyítva jól érzékelteti a hazai közállapotokat. De hát miután a bíróság külön hatalmi ág, így nem kívánjuk az ítéletét érinteni. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. TORGYÁN JÓZSEF ( FKGP ) :; Dátum: 1996/12/10

[Példa 6] (Szakasz Variánsok - komponensek cseréje ):
Az Egyesült Államok elnökét és alelnökét is több órás kihallgatásnak vetették alá a szövetségi nyomozók. Csoportjukat annak tisztázásával bízták meg, hogy elkövettek -e törvénytelenséget a vezető demokrata politikusok az 1996-os választási kampány idején. Tény, hogy a demokraták 1996-ban kaptak törvénytelen adományokat külföldi nagyvállalatoktól, tény, hogy ezt a pénzt, amikor eredetük kiderült, visszaadták. Az viszont egyáltalán nem világos, hogy a törvénysértésről valójában tudott -e, tudhatott -e az elnök és közvetlen környezete. Ezt ki kell nyomozni, ebben mindenki egyetért. Eltérnek azonban a vélemények arról, hogy a nyomozóknak, akiket feladatukkal még 1997-ben bíztak meg, tényleg most, 2000-ben kellett -e ötösbe kapcsolniuk, amikor nagyban folyik az újabb elnökválasztási kampány. A részletekről az alelnök semmit sem mondhat, a nyomozók pedig semmit sem mondanak. Ez pedig mindenképpen árnyékot vet a reménybeli demokrata elnökjelöltre. Pártja szerint a republikánusok mesterkedése az időzítés, míg a köztársaságiak azt vallják, hogy az alapos munkához idő kell, csak most jutott intenzív szakaszába a nyomozás. Ténykérdés viszont, hogy az elnök és az alelnök eskü alatt, önként fél napon át felelt a nekik külön-külön feltett kérdésekre. Gore-t a riporterek arról is megkérdezték, kérni fogja -e, hogy a nyomozást legalább a novemberben esedékes választás küszöbén függesszék fel. Az alelnök természetesen a kötelező politikai illem szerint felelt, hiba volna, ha a végrehajtó hatalom magas pozícióban lévő hivatalnokaként bármilyen módon befolyásolni kívánná az ellene folytatott vizsgálatot. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Törvénytelen adományok - New York; Szerző: Barát József; Dátum: 2000/04/22

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok..


Az összes közmondás listája