Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Co sis nadrobil, to si taky sněz. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • nadrobil Lemma: nadrobit
  • to Lemma: to
  • taky Lemma: taky
  • sněz Lemma: sníst

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na známou pravdu, že každý musí nést zodpovědnost za negativní důsledky svých skutků nebo rozhodnutí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nejméně zdravého rozumu prokázal pak Parlament, jenž zvolil tuto televizní radu, potažmo tím vyvolal vzpouru v ČT, pár dní potom si dala většina jeho členů štědrovečerního kapra a odjela lyžovat. "Co sis nadrobil, to si taky sněz," byla další poučka mé babičky. Proč proboha mají řešit nebezpečně komplikovanou situaci stávkující redaktoři a protestující umělci pod koněm? A proč tak nesmyslně dlouho, když zdravý rozum říkal hned, že pan Hodač a spol. prostě nemůžou uspět? Právo, 9. 1. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="nadrobit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="nadrobit" []{0,4 [lemma="sníst"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="sníst"


Seznam všech přísloví