Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Co sis nadrobil, to si taky sněz. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • nadrobil Lemma: nadrobit
  • to Lemma: to
  • taky Lemma: taky
  • sněz Lemma: sníst

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na známou pravdu, že každý musí nést zodpovědnost za negativní důsledky svých skutků nebo rozhodnutí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Nejméně zdravého rozumu prokázal pak Parlament, jenž zvolil tuto televizní radu, potažmo tím vyvolal vzpouru v ČT, pár dní potom si dala většina jeho členů štědrovečerního kapra a odjela lyžovat. "Co sis nadrobil, to si taky sněz," byla další poučka mé babičky. Proč proboha mají řešit nebezpečně komplikovanou situaci stávkující redaktoři a protestující umělci pod koněm? A proč tak nesmyslně dlouho, když zdravý rozum říkal hned, že pan Hodač a spol. prostě nemůžou uspět? Právo, 9. 1. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="nadrobit"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="nadrobit" []{0,4 [lemma="sníst"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="sníst"


Seznam všech přísloví