Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Vsi smo v istem čolnu. #


Vaje#

K pregovoru žal ni vaj.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

  • vsi Lemma: vsi
  • smo Lemma: biti
  • v Lemma: v
  • istem Lemma: isti
  • čolnu Lemma: čoln

Pomen#

Rečemo, kadar je več ljudi v enakem, po navadi neprijetnem položaju. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 5] [Zgled 6] [Zgled 7]

S pregovorom poudarimo, da je v tem položaju potrebna medsebojna pomoč oziroma sodelovanje [Zgled 1] [Zgled 5] in da imamo vsi enake odgovornosti. [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Razmeroma pogosto se uporablja v naslovu besedila. [Zgled 2] [Zgled 5] [Zgled 8]

Različice#

Oblikovne različice#

Vsi smo na istem čolnu. [Zgled 4]

Vsi sedimo v istem čolnu. [Zgled 5]

Zamenljivost sestavin#

X (je) v istem čolnu kot Y. [Zgled 8]

Sestavine različic#

na Lemma: na

sedimo Lemma: sedeti

skupaj Lemma: skupaj

Tipična besedilna raba#

Besedni red je zaradi skladenjske vpetost v sobesedilo spremenjen. [Zgled 2] [Zgled 4]

Osebek je lahko natančno določen. [Zgled 6] [Zgled 7] [Zgled 8]

Pregovor se v naslovu lahko uporablja v skrajšani (neglagolski) obliki. [Zgled 2]

Možna je primerjalna raba z veznikom kot. [Zgled 8]

Zgledi#

[Zgled 1]

Vsi smo v istem čolnu – dobavitelji, mi proizvajalci in kupci, zato se moramo v teh časih še bolj povezovati, negovati naše odnose in si, da tako rečem, stati ob strani. Za nas vse je to velik preizkus in skupno ga bomo laže zmogli. http://www.gzdbk.si/si/aktualno/uspeh/detajl/?id=379 (Dostop: 28. 5. 2010)

[Zgled 2]

V istem čolnu; na Titaniku? Predsedujoči EU, češki premier Mirek Topolanek,je v svojem nastopu v Evropskem parlamentu premagovanje finančne in gospodarske krize ponazoril s prispodobo, da smo vsi v istem čolnu, ki ga nekateri celo primerjajo s Titanikom. http://www.gzdbk.si/si/aktualno/uspeh/detajl/?id=379 (Dostop: 28. 5. 2010)

[Zgled 3]

Glavni poudarek kampanje s sloganom "Vsi smo v istem čolnu" je pokazati na resnične posledice, ki jih bo izguba biotske raznovrstnosti imela za vsakdanje življenje. V ospredju pa bodo ukrepi, ki jih lahko sami izvajamo, da bi preprečili takšno izgubo. http://www.siol.net/eu/novice/2010/04/stevilni_evropejci_ne_razumejo_pomena_biotske_raznovrstnosti.aspx (Dostop: 25. 5. 2010)

[Zgled 4]

Mojo izjavo so mediji izkrivili. S tem, da smo vsi na istem čolnu, sem želel reči, da smo vsi odgovorni, da ohranimo naše Gorenje, ki je ugledno podjetje, s svojim trgom, inovativnimi izdelki in cenjeno blagovno znamko," še dodaja. http://slowwwenia.enaa.com/prikaziCL.asp?ClID=41751 (Dostop: 27. 5. 2010)

[Zgled 5]

Kitajski premier v Londonu za takojšnje ukrepe proti krizi: "Vsi smo v istem čolnu" /…/ "Ta finančna kriza je svetovna. Nobena država ne more ostati imuna in se tega lotiti z osamitvijo. Vsi sedimo v istem čolnu in vsi moramo sodelovati pri preseganju težav," je poudaril. http://cm.dnevnik.si/novice/svet/1042241511 (Dostop: 28. 5. 2010)

[Zgled 6]

Vsi sodelavci smo v istem čolnu. Ker želimo zaveslati v mirnejše gospodarske vode, trdno verjamem, da nam to uspelo. FidaPLUS

[Zgled 7]

Evropa in Amerika sta v istem čolnu. Druga drugo potrebujeta ekonomsko, politično, varnostno. FidaPLUS

[Zgled 8]

Davčne spremembe: upokojenci v istem čolnu kot lastniki jaht LJUBLJANA - Finančni minister Andrej Bajuk in državni sekretar Andrej Šircelj sta že večkrat zagotovila, da zaradi davčne reforme ne bo nihče plačal več dohodnine. http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/204025 (Dostop: 25. 5. 2010)

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

#1biti_#2d*_#1isti_#1čoln


Seznam vseh pregovorov