unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Jedným zo znakov prísloví je idiomaticita. Slovný význam idiomatických prísloví nezodpovedá ich celkovému významu.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='Ktoré príslovie je idiomatické? Kliknite na správnu odpoveď.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Všetko chce svoj čas.';'Koniec dobrý, všetko dobré.';'Ranná hodina, zlatá hodina.';'Všetko má (raz) svoj koniec.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%