Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Jedným zo znakov prísloví je idiomaticita. Slovný význam idiomatických prísloví nezodpovedá ich celkovému významu.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='Ktoré príslovie je idiomatické? Kliknite na správnu odpoveď.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Všetko má svoje pre a proti.';'Protiklady sa priťahujú.';'Každá vec má dve strany.';'Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%