Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Jedným zo znakov prísloví je idiomaticita. Slovný význam idiomatických prísloví nezodpovedá ich celkovému významu.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='Ktoré príslovie nie je idiomatické? Kliknite na správnu odpoveď.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Polievka sa neje taká horúca, ako sa navari.';'Tichá voda brehy myje.';'Zdanie klame.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%