unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Jedným zo znakov prísloví je idiomaticita. Slovný význam idiomatických prísloví nezodpovedá ich celkovému významu.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='Ktoré príslovie nie je idiomatické? Kliknite na správnu odpoveď.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Polievka sa neje taká horúca, ako sa navari.';'Tichá voda brehy myje.';'Zdanie klame.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%