unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Významová štruktúra prísloví sa dá často zmeniť na tzv. implikáciu (keď-potom-relácia). Niekedy je zreteľná na povrchu, inokedy len v hĺbkovej štruktúre. Priraďte nasledujúce príslovia správnym významovým vysvetleniam.'}]\\

[{SpDnd format=text
|
quelle='Ranná hodina, zlatá hodina.'
zielText='Keď niekto skoro ráno vstáva, ide mu práca od ruky.'
|
quelle='Všetko má (raz) svoj koniec.'
zielText='Keď niečo začne, musí to aj skončiť.'
|
quelle='Koniec dobrý, všetko dobré.'
zielText='Keď má príbeh happyend, bol šťastný.'
|
quelle='Čas je najlepší lekár.'
zielText='Keď človeka niečo trápi alebo bolí, po čase sa tento problém zmierni alebo vyrieši.'
|
quelle='Všetko chce svoj čas.'
zielText='Keď chceme niečo urobiť niečo, nesmieme sa unáhliť.'
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%