Rosa Jochmann-Hof, Rosa Jochmann Gedenktafel#

Rosa Jochmann-Hof, Simmeringer Hauptstraße 142-150, 1110 Wien, aufgenommen am 20. April 2014

Rosa Jochmann Gedenktafel
Rosa Jochmann-Hof, Rosa Jochmann Gedenktafel, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0