unbekannter Gast

Moll de la Fusta#

Moll de la Fusta
Moll de la Fusta, April 2010, © Gerhard Huber, under CC BY-NC 4.0 +Edu

Die Moll de la Fusta is the former pier for firewood.
Die Moll de la Fusta ist der ehemalige Brennholzpier.