Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Účel svätí prostriedky.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • účel Lemma: účel
  • svätí Lemma: svätiť
  • proostriedky Lemma: prostriedky

Význam(y)#

Príslovie ospravedlňujúci postoj k tomu, že niekedy sa pri dosahovaní zámerov môže použiť aj nekalé alebo nemorálne konanie , ak je to v záujme dosiahnutia cieľa . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa textoch niekedy vyskytuje s aktualizačnými prvkami. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
V zásade to, čo robíme, sú finančné špekulácie. Lacno kúpim, draho predám. Ani ÚFT nemôže obchod zrušiť. Dokonca aj Burza cenných papierov Bratislava (BCPB) má len možnosť (nie povinnosť) obchod zrušiť - a to iba vtedy, keby sa obchod uskutočnil s cieľom zmanipulovať kapitálový trh. Bolo od začiatku nad slnko jasnejšie, že nič také sa nedokáže. Navyše, v prípade ÚFT SR sa podarilo pozornosť odpútať na nového kandidáta na post šéfa úradu Františka Palka, o ktorom odborné kruhy nepovedia nič dobré. Účel svätí prostriedky a postupne sa aj 21-percentný balík skutočne darí zamiesť čoraz hlbšie pod Dzurindov koberec... Slovo 2002/20

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Žiarivým príkladom je paragraf 12. Stanovuje, že pracovný pomer nemôže vzniknúť medzi manželmi, čo vyvolalo búrku nesúhlasu. Ani jedna zo strán si však neuvedomila, že ustanovenie toho istého znenia do slova a do písmena obsahuje aj v súčasnosti platný ZP, ale na konci paragrafu 269. Kontroverznejšie je zrušenie dohôd o pracovnej činnosti. Na jednej strane ide o svetový unikát, zavedený do čs. pracovného práva v roku 1965. Dalo by sa teda predpokladať, že sa ako „pozostatok socializmu“ stane predmetom opačnej aktivity. Lenže účel svätí prostriedky. Takto vykonávaná práca mimo pracovného pomeru bola veľmi výhodná nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre niektoré fyzické osoby, najmä pre študentov a dôchodcov. Napriek paragrafu 232 platného ZP, ktorý stanovuje zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť plnenie svojich úloh predovšetkým zamestnancami v pracovnom pomere a len výnimočne dohodou s fyzickými osobami mimo pracovného pomeru, sa inštitút dohody o pracovnej činnosti hrubo zneužíval. Terče frontálnych útokov Prišiel som do styku s firmou, ktorá zabezpečovala upratovacie služby a mala okolo 260 pracovníkov, ale z toho iba šiesti boli v pracovnom pomere. Slovo 2002/11


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Celý škandál má však aj úplne iný rozmer. Televízny kanál RAI TRE je tradične naklonený ľavici, ktorá sa z Ardeatínskych jám snaží už od skončenia vojny urobiť symbol talianskeho odboja. Marco Taradasch zasa v súčasnom parlamente zastupuje talianske miesta v národnej histórii. A tak sa raz opäť ukázalo, že pokiaľ ide o parciálne záujmy a malé víťazstvá vo veľkých vojnách, je neraz ľavica schopná obliecť si dres pravice a naopak pravica sa rozpakuje používať hoc aj tradičné zbrane ľavice. Také totiž neraz bývajú pravidlá hier, v ktorých účel svätí akékoľvek prostriedky. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 6.9.1995


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Boli aj panovníci, čo mali pozitívny vplyv na cirkev - tí rešpektovali jej duchovnú a morálnu autoritu a politicky či ekonomicky podporovali jej sociálne a kultúrne pôsobenie. Tí boli zväčša aj pre ľud dobrými vládcami. Tí, ktorí sa cirkvi snažili diktovať, čo má hovoriť a konať, často aj národom priniesli iba vojny, neslobodu a prázdnu pokladňu. Zvláštnou témou sú " náboženské vojny ", za ktorými pri podrobnejšom skúmaní väčšinou zistíme svetských pôvodcov i ciele. Jedným z hlavných cieľov komunizmu bola likvidácia cirkvi. V duchu hesla Účel svätí prostriedky sa menila iba taktika a metódy. Od znárodňujúcej krádeže, väzenia a popráv po cenzúru, propagandu a štátny dozor nad výkonom duchovnej služby. Každá totalita rozlišuje "dobrých" a "zlých" duchovných (a občanov) podľa toho, ako slúžia, mlčia, či odporujú nespravodlivej moci. Propaganda pritom, samozrejme, hovorí o prospechu ľudu, štátu, národa a pracujúcich. Aj komunisti našli časť duchovných, ktorí s nimi spolupracovali zo slabosti alebo vo viere v komunistické recepty na dosiahnutie sociálnej spravodlivosti. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 31.8.1995


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Július Binder sa však nejakým ministríčkom, keď má za sebou iných strýčkov, len tak odradiť nedá. S obdivuhodnou buldočou vytrvalosťou a nezlomnosťou, majstrovským účelovým žonglovaním s faktami, bojuje do poslednej kvapky krvi. " Dúfam, že Slovensko už za tým najhorším je, ale pritom všetkom je potrebné, aby stavebníctvo dostalo tú správnu zelenú, aby prinášalo celému národu prospech, " dupľuje v závere svojho entré k výstave Hydrostava J. Binder. Nuž, v tomto momente zazvonil zvonec, ktorý signalizuje, že rozprávky o Malom princovi je koniec. Účel svätí prostriedky. V prípade Tichého Potoka ide predsa o celkom slušný balík peňazí... SME. Denník. Bratislava: Petit Press 15.3.1997

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Problémy s jeho parkovaním tiež asi nebudú témou dňa. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako štúdia blízkej budúcnosti, je v skutočnosti definitívna verzia sériového automobilu s názvom Smart a celkovou dĺžkou len neuveriteľných 2,5 metra. Do predaja v krajinách EÚ sa dostane už v októbri tohto roku. Smart teda nie je ničím iným ako dobre utajeným Mercedesom, bez tradičnej hviezdy na prednej maske. Využíva nielen poznatky z konštrukcie o málo staršieho brata, Mercedesu triedy A, ale ide vo svojej koncepcii moderného malého vozidla ešte oveľa ďalej. Účel svätí prostriedky. Štatistický výskum totiž poukázal na skutočnosť, že viac ako 80 percent majiteľov vozidiel nenajazdí za rok viac ako 10 000 km, to je približne 30 km za deň. Takmer výlučne používajú vozidlo sami alebo vezú jediného spolujazdca. Doteraz neexistoval na trhu automobil, ktorý by zohľadňoval túto skutočnosť a prinášal z nej majiteľom výhody v podobe hospodárnosti, ľahkej ovládateľnosti, bezproblémového parkovania a prijateľnej ceny. Práve to má byť parketa pre nový, výlučne dvojmiestny, no v otázkach bezpečnosti a komfortu nekompromisný Smart. Profit 1998/01

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="účel"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="účel" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="svätí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="svätí"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter