Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Účel světí prostředky.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • účel Lemma: účel
  • světí Lemma: světit
  • prostředky Lemma: prostředky

Význam(y)#

Přísloví obsahuje životní postoj, podle něhož je pro dosažení určitého cíle možné použít i pochybné či nemorální prostředky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Komedie skončila... Vleklé šarády kolem návrhu státního rozpočtu skončily. Vítězství Zemanova kabinetu má opět velmi hořkou příchuť. Hbití lidovci se bez rozpaků spojili s komunisty a společně podnikli frontální útok na vládu. Staré přísloví "účel světí prostředky" se beze zbytku naplnilo. Výměnný obchod byl jasný. Za podporu rozpočtu musela vláda ustoupit téměř ve všech požadavcích lidovců a komunistů. Klausovi modří ptáčci si mohli oddechnout. K projití rozpočtu zvednout ruce nemuseli a dekorum opozice nebylo nikterak pošramoceno. Blesk, 16. 1. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="účel"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="účel" {0,3 [word="prostředky"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="prostředky"


Seznam všech přísloví