Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Účel světí prostředky.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • účel Lemma: účel
  • světí Lemma: světit
  • prostředky Lemma: prostředky

Význam(y)#

Přísloví obsahuje životní postoj, podle něhož je pro dosažení určitého cíle možné použít i pochybné či nemorální prostředky. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Komedie skončila... Vleklé šarády kolem návrhu státního rozpočtu skončily. Vítězství Zemanova kabinetu má opět velmi hořkou příchuť. Hbití lidovci se bez rozpaků spojili s komunisty a společně podnikli frontální útok na vládu. Staré přísloví "účel světí prostředky" se beze zbytku naplnilo. Výměnný obchod byl jasný. Za podporu rozpočtu musela vláda ustoupit téměř ve všech požadavcích lidovců a komunistů. Klausovi modří ptáčci si mohli oddechnout. K projití rozpočtu zvednout ruce nemuseli a dekorum opozice nebylo nikterak pošramoceno. Blesk, 16. 1. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="účel"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="účel" {0,3 [word="prostředky"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="prostředky"


Seznam všech přísloví