unbekannter Gast

Čím hloupější sedlák, tím větší brambory #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • čím Lemma: co
  • hloupější Lemma: hloupý
  • sedlák Lemma: sedlák
  • tím Lemma: to
  • větší Lemma: velký
  • brambory Lemma: brambora

Význam(y)#

Říká se, když někdo dosáhne úspěchu nezaslouženě a bez většího úsilí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Česká republika měla vyšší příjmy z cestovního ruchu? Já si myslím, že současné příjmy z cestovního ruchu jsou alarmující. Samozřejmě chci ocenit, že došlo k určitému nárůstu příjmů z příjezdové turistiky, ale jen se bojím, aby to nebylo v duchu rčení, že čím hloupější sedlák, tím větší brambory. Není přece možné, aby mělo Maďarsko až šestkrát vyšší příjmy z cestovního ruchu než Česká republika. Hospodářské noviny, 6. 8. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
hloupější sedlák


Seznam všech přísloví