Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. Výsledkom neustálych zmien bude, že približne v polovici filmu prestanete tušiť, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ktorým smerom sa príbeh bude ďalej uberať' hotspot=false | }]. 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Bezpochyby jedno z najväčších pozitív Frekvencie' hotspot=false | }]. Ak výrok [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Koniec dobrý, všetko dobré' hotspot=true | }]
platí aj opačne, tak pri tomto filme dvojnásobne. Absurdne [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='sladký záver pokazí čaro ťažko vybudovanej atmosféry' hotspot=false | }] a potvrdí, že akokoľvek kľukaté sú cesty (takmer všetkých) hollywoodskych snímok - [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='vedú neomylne k happyendom dokladu' hotspot=false | }].
\\
%%sub http://www.inzine.sk/article.asp?art=4400; Recenzie/%
\\
\\
2. Prichádzali ostatní nocľažníci, po jednom, po dvoch, po troch, zberali sa spať, 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ale po mojom harpunárovi ani chýru ani slychu' hotspot=false | }]. „Krčmár!“ skríkol som. „[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Čo je to za chlapa' hotspot=false | }] — to sa vždy vracia tak neskoro?“ [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='O chvíľu mala udrieť polnoc' hotspot=false | }]. Krčmár sa opäť sucho uchechtol a zdalo sa, že do smiechu ho šteklí čosi, o čom ja neviem. „Čoby,“ odvetil, „[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ranná hodina, zlatá hodina' hotspot=true | }], toho sa drží . Ale dnes večer išiel kramáriť a kde ho čo drží, to vie len on. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Asi sa mu nedarí predať hlavu' hotspot=false | }].“ 
\\
%%sub Melville Herman: Biela veľryba. Bratislava: Petit Press 2006. 585 s. Preklad: Otakar Kořínek - adaptované/%
\\
\\
3. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Preboleli už tie osudné minúty' hotspot=false | }] z Rimavskej Soboty? "Život ide ďalej, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ale sklamanie to bolo veľké' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Čas je naozaj najlepší lekár' hotspot=true | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Dal som sa dokopy aj po zdravotnej stránke' hotspot=false | }] a po trojmesačnej prestávke i po zahraničných stážach sa cítim opäť silný. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Je tu nová motivácia a výzva.' hotspot=false | }]
\\
%%sub SME. Denník Bratislava: Petit Press 26.9.1997/%
\\
\\
[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%