unbekannter Gast


Čo na srdci, to na jazyku.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • čo Lemma: čo
  • srdci Lemma: srdce
  • jazyku Lemma: jazyk

Význam(y)#

Príslovie hodnotí schopnosť veľmi [[[úprimne, priamočiaro a otvorene vyjadrovať svoje pocity . Niekedy príslovie poukazuje na priame, nepríjemné alebo netaktné vyjadrenie toho, čo si kto myslí, čo cíti, alebo čo mu vadí na iných. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy používa v rôznych aktualizáciách. Dokla