Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Čo na srdci, to na jazyku.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • čo Lemma: čo
  • srdci Lemma: srdce
  • jazyku Lemma: jazyk

Význam(y)#

Príslovie hodnotí schopnosť veľmi [[[úprimne, priamočiaro a otvorene vyjadrovať svoje pocity . Niekedy príslovie poukazuje na priame, nepríjemné alebo netaktné vyjadrenie toho, čo si kto myslí, čo cíti, alebo čo mu vadí na iných. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy používa v rôznych aktualizáciách. Dokla