Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Co na srdci, to na jazyku. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • na Lemma: na
  • srdci Lemma: srdce
  • to Lemma: to
  • jazyku Lemma: jazyk

Význam(y)#

Přísloví lze užít jako charakteristiku úpřímného a vstřícného člověka, který se nikdy se svými pocity a myšlenkami neuzavírá do sebe, nýbrž je rád sdělí ostatním. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Prof. Jaromír Wenig charakterizoval jeho osobní vlastnosti takto: " ... byla při každé příležitosti, kde se o něm mluvilo i psalo, zdůrazňována jeho přímost a otevřenost. O něm platilo: co na srdci, to na jazyku. Tytéž vlastnosti vyžadoval Mrázek od každého, kdo s ním chtěl jednati a jen přímostí bylo lze dosíci u něho všeho. Přístup k němu měl pouze ten, kdo přicházel s hledím otevřeným. Byl ovšem jako dokonalý muž prost veškerého planého formalismu a přetvářku, neupřímnost, pochlebování a hlavně prospěchářství nenáviděl nesmiřitelně." Akademický bulletin, č. 1/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu _ [word="co"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="co" {0,1 [word="srdci"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="srdci"


Seznam všech přísloví