Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Co na srdci, to na jazyku. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • co Lemma: co
  • na Lemma: na
  • srdci Lemma: srdce
  • to Lemma: to
  • jazyku Lemma: jazyk

Význam(y)#

Přísloví lze užít jako charakteristiku úpřímného a vstřícného člověka, který se nikdy se svými pocity a myšlenkami neuzavírá do sebe, nýbrž je rád sdělí ostatním. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Prof. Jaromír Wenig charakterizoval jeho osobní vlastnosti takto: " ... byla při každé příležitosti, kde se o něm mluvilo i psalo, zdůrazňována jeho přímost a otevřenost. O něm platilo: co na srdci, to na jazyku. Tytéž vlastnosti vyžadoval Mrázek od každého, kdo s ním chtěl jednati a jen přímostí bylo lze dosíci u něho všeho. Přístup k němu měl pouze ten, kdo přicházel s hledím otevřeným. Byl ovšem jako dokonalý muž prost veškerého planého formalismu a přetvářku, neupřímnost, pochlebování a hlavně prospěchářství nenáviděl nesmiřitelně." Akademický bulletin, č. 1/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu _ [word="co"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="co" {0,1 [word="srdci"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="srdci"


Seznam všech přísloví