unbekannter Gast

Řekni mi, s kým se přátelíš, a já ti povím, kdo jsi.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • řekni Lemma: říct
  • mi Lemma: já
  • kým Lemma: kdo
  • se přátelíš Lemma: přátelit se
  • já Lemma: já
  • kdo Lemma: kdo
  • jsi Lemma: být

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se člověk většinou obklopuje lidmi, kteří mají podobné zájmy a vlastnosti, z nich je pak možné usuzovat na zájmy a vlastnosti dotyčného člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

Hlas voličů, hlas boží . [Doklad 4]

Komponenty#

  • hlas Lemma: hlas
  • voličů Lemma: volič
  • boží Lemma: boží

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Kontrolní otázky: 1. Příklad je nejlepším výchovným prostředkem. Dáváte mladým lidem kolem sebe vždy pozitivní příklady co se mezilidských vztahů týká? 2. Domníváte se, že platí přísloví: Řekni mi, s kým se přátelíš, a já ti povím, kdo jsi? Party dětí eventuálně nekontrolované skupiny mládeže mohou zvrátit nevypracované vztahy tam, kde rodina z nějakých důvodů podcenila základní povinnosti k dětem. Uveďte zkušenosti ze svého okolí a pokuste se najít příčiny selhání rodiny. Naopak uveďte pozitivní zkušenosti z dobré a spolehlivé rodičovské péče. http://www.radioservis-as.cz/archiv05/0305/03tipy2.htm

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
já ti povím


Seznam všech přísloví