Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

O kom se říká, že umřel, prý tu bude sto let.#

.

Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • kom Lemma: kdo
  • říká Lemma: říkat
  • umřel Lemma: umřít
  • prý Lemma: prý
  • tu Lemma: tu
  • bude Lemma: být
  • sto Lemma: sto
  • let Lemma: rok

Význam(y)#

Přísloví obsahuje pověru, že lidé, kteří byli omylem považováni za mrtvé, se nakonec dožijí vyššího věku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví