Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='S ktorým príslovím možno zmysluplne spojiť nasledujúce situácie? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Bohatí ľudia to nemajú niekedy v živote ľahké. Hoci majú tučné bankové konto, chýbajú im často dobrí priatelia, ktorí by stáli po ich boku aj v časoch, keď budú mať prázdnu peňaženku.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Rozbitý riad v kuchyni nemusí byť vždy dôkazom manželskej krízy, ale môže byť pozitívnym znamením, že do rodiny zavíta v najbližších dňoch veľké šťastie.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Bez vlastných zásluh či akéhokoľvek pričinenia prišiel náš lenivý sused k veľkému bohatstvu.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Ak chceš, aby sa v tvojom živote niečo zmenilo, neočakávaj, že túto zmenu urobia za teba iní. Všetko závisí predovšetkým od teba a úsilia, ktoré vynaložíš.' 
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Peniaze nie sú všetko.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%